Murat Gigin
Yönetim Kurulu Başkanı
Cansevil Akçağlılar
Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Dr. M. Ercan Kumcu
Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Ali Nihat Gökyiğit
Kurucu Onursal Başkan ve Yönetim Kurulu Üyesi
Sinan K. Uzan
Yönetim Kurulu Üyesi
Doç. Dr. Ahmet İpekçi
Yönetim Kurulu Üyesi
Osman Cengiz Birgili
Yönetim Kurulu Üyesi
Gülsüm Azeri
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Neriman Ülsever
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Şevki Acuner
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi