Zekeriya Yıldırım
Yönetim Kurulu Başkanı
Murat Gigin
Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Esin Mete
Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Mehmet N. Erten
Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Cansevil Akçağlılar
Yönetim Kurulu Üyesi
Sinan K. Uzan
Yönetim Kurulu Üyesi
Cahit Oklap
Yönetim Kurulu Üyesi
Neriman Ülsever
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Şevki Acuner
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Sedat Eratalar
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Mehmet Aydın Müderrisoğlu
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi