İnsan hayatını her şeyin üstünde tutan Tekfen Holding, çalışanlarının, yüklenici ve alt yüklenici çalışanları ile kontrolü altındaki sahalarda bulunan ziyaretçilerin sağlığını ve güvenliğini sağlamayı temel bir ilke olarak kabul etmektedir.

Bünyesinde inşaat ve kimya sektörü gibi yüksek riskli sektörlerden şirketler barındıran Tekfen Holding için İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) öncelikli konuların en başında gelmektedir. Grup, faaliyet gösterdiği tüm sektörlerde “sıfır kaza” hedefini benimsemekte ve İSG anlayışını yaşayan bir kültür haline getirmek için çalışmalar yapmaktadır. Tüm işlerin yönetim sistemlerine, yönetmelik ve prosedürlere uygunluğunu kontrol etmek için günlük saha kontrolleri, haftalık saha denetimleri, iç denetimler ve üçüncü taraf denetimleri gerçekleştirilmektedir.

Tekfen, İş Sağlığı ve Güvenliği yönetimiyle ilgili prensiplerini ve taahhütlerini SEÇ Politikası'yla çalışanlarına ve üçüncü taraflara duyurmaktadır.

Grup Şirketleri belirlenmiş olan hedeflere ulaşabilmek için OHSAS 18001/ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi'ni kılavuz almaktadır. Tekfen İnşaat'ın Merkez Ofis ile tüm proje ve işyerlerinde, Tekfen İmalat'ın Merkez Ofis ile Derince Fabrikası'nda ve Toros Tarım'ın Merkez Ofis ile Mersin, Samsun ve Ceyhan Üretim Tesislerinde ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi uygulanmaktadır.

İnsan hayatını her şeyin üstünde tutan Tekfen Holding, çalışanlarının, yüklenici ve alt yüklenici çalışanları ile kontrolü altındaki sahalarda bulunan ziyaretçilerin sağlığını ve güvenliğini sağlamayı temel bir ilke olarak kabul etmektedir.
İSG Eğitimleri

İSG ile ilgili belirlenen amaç ve hedeflere ulaşmak için çalışanların eğitim ve bilinç seviyelerini artırma gerekliliği, Tekfen Grup Şirketlerini İSG eğitimlerine önem ve öncelik vermeye yönlendirmektedir. Tekfen Holding’in kontrolü altındaki sahalarda görev yapan tüm çalışanlar eşit seviyede değerlendirilmekte ve ayrım gözetilmeksizin Tekfen ve alt yüklenici çalışanlarına aynı kurallar uygulanmaktadır. Performans göstergeleri tüm çalışanlar için birlikte takip edilmekte, alt yüklenicilere Tekfen personeli ile aynı eğitimler verilmektedir. Tüm Grup Şirketlerinde çalışanlara yönelik düzenli eğitim programları mevcut olup, özellikle inşaat ve kimya gibi risk oranının daha yüksek olduğu iş kollarında yasal gerekliliklerin de üzerinde yoğun eğitim programları uygulanmaktadır.

İSG Eğitimleri
Kılavuz Kitaplar

Tekfen Grup Şirketleri, iş yaptığı sektörlerde, eksikliğini tespit ettiği alanlarda, ilgili paydaşlar da dahil olmak üzere, çalışanları için rehber kitaplar hazırlamakta ve dağıtımını yapmaktadır.

Tekfen Grup Şirketleri bugüne kadar Güvenli Yük Kaldırma, Güvenli Yük Donanımı, İskele Güvenliği, İş Dışında Emniyet konularıyla ilgili rehber kitaplar hazırlayarak, İSG alanındaki rehber kitaplara katkı sağlamıştır.

 

Kılavuz Kitaplar
Proses Güvenliği

Endüstriyel tesislerimizde önemli konular arasında yer alan Proses Güvenliği ile ilgili olarak 2019 yılında “Tekfen Proses Güvenliği Modeli” oluşturulmuş ve bu modeli tarif eden Proses Güvenliği Yönetmeliği yayımlanmıştır. Yüksek risk taşıyan tüm tesislerde bu doğrultuda proses güvenliğine yönelik düzenli denetimler gerçekleştirilmektedir. 

Proses Güvenliği
Tekfen Holding (Konsolide) İSG Performansı

Tekfen Holding ve Grup Şirketleri İSG istatistiklerinin takibini, proaktif yaklaşımı reaktif yaklaşımın önünde tutarak yapmakta, göstergelerini ulusal ve uluslararası verilerle kıyaslayarak anlamlı sonuçlar elde etmeye çalışmaktadır. Tekfen Holding’in İSG verilerine her sene yayımlanan Sürdürülebilirlik Raporu’ndan ulaşabilirsiniz.

 

 

 

Tekfen Holding (Konsolide) İSG Performansı