İnsan hayatını her şeyin üstünde tutan Tekfen Holding, çalışanlarının, yüklenici ve alt yüklenici çalışanları ile kontrolü altındaki sahalarda bulunan ziyaretçilerin sağlığını ve güvenliğini sağlamayı temel bir ilke olarak kabul etmektedir.

Tekfen Grup Şirketleri, güvenli ve sağlıklı bir işyeri sağlamak ve sürekli iyileştirme ile çalışma şartlarını geliştirmek için İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) anlayışını grup içinde yaşayan bir kültür haline getirmeyi hedeflemekte ve bu hedef doğrultusundaki çalışmaları en üst düzeyde desteklemektedir.

Tekfen, İş Sağlığı ve Güvenliği yönetimi ile ilgili prensiplerini ve taahhütlerini tanımlamış, çalışanlara ve üçüncü taraflara duyurmuştur. SEÇ Politikası

Grup Şirketleri için Sağlık, Emniyet, Çevre (SEÇ) stratejisini ve asgari gereklilikleri belirleyen Tekfen Holding, belirlenen gerekliliklere uyum denetimleri gerçekleştirmektedir. Denetimlerde, yasal mevzuat uyumunun yanı sıra Holding SEÇ gereklilikleri ile Şirket SEÇ gerekliliklerine uyum değerlendirilmekte ve her tesis için SEÇ karneleri hazırlanarak, denetim bulguları tesis, şirket ve holding üst yönetimlerine raporlanmaktadır.

Denetimlerdeki amaç, riskli olan sabit tesis ve işyerlerinde SEÇ ile ilgili uygulamaların her yıl sürekli olarak iyileştirilmesidir.

Grup Şirketlerimiz belirlenmiş olan hedeflere ulaşabilmek için, OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi'ni kılavuz olarak seçmiştir. Tekfen İnşaat'ın Merkez Ofis ile tüm proje ve işyerlerinde, Tekfen İmalat'ın Merkez Ofis ile Derince Fabrikası'nda ve Toros Tarım'ın Merkez Ofis ile Mersin, Samsun ve Ceyhan Üretim Tesislerinde OHSAS 18001:2007 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi uygulanmaktadır. OHSAS 18001 standardının 2018 yılında ISO 45001 olarak revize edilmesi nedeniyle, Grup Şirketleri bazında yönetim sistemlerinin gözden geçirilmesine ve revizyonuna başlanmıştır.

İnsan hayatını her şeyin üstünde tutan Tekfen Holding, çalışanlarının, yüklenici ve alt yüklenici çalışanları ile kontrolü altındaki sahalarda bulunan ziyaretçilerin sağlığını ve güvenliğini sağlamayı temel bir ilke olarak kabul etmektedir.
İSG Eğitimleri

İSG ile ilgili belirlenen amaç ve hedeflere ulaşmak için çalışanların eğitim ve bilinç seviyelerini artırma gerekliliği, Tekfen Grup şirketlerini İSG eğitimlerine önem ve öncelik vermeye yönlendirmektedir. Tekfen Holding’in kontrolü altındaki sahalarda görev yapan tüm çalışanlar eşit seviyede değerlendirilmekte ve ayrım gözetilmeksizin Tekfen ve alt yüklenici çalışanlarına aynı kurallar uygulanmaktadır. Performans göstergeleri tüm çalışanlar için birlikte takip edilmekte, alt yüklenicilere Tekfen personeli ile aynı eğitimler verilmektedir. Tüm Grup şirketlerinde çalışanlara yönelik düzenli eğitim programları mevcut olup, özellikle inşaat gibi risk oranının daha yüksek olduğu iş kollarında yoğun eğitim programları uygulanmaktadır.

İSG Eğitimleri
Kılavuz Kitaplar

Tekfen Grup Şirketleri, iş yaptığı sektörlerde, eksikliğini tespit ettiği alanlarda, ilgili paydaşlar da dahil olmak üzere, çalışanları için rehber kitaplar hazırlamakta ve dağıtımını yapmaktadır.

Tekfen Grup Şirketleri bugüne kadar Güvenli Yük Kaldırma, Güvenli Yük Donanımı, İskele Güvenliği, İş Dışında Emniyet konuları ile ilgili rehber kitaplar hazırlamış ve İSG alanındaki rehber kitap eksikliklerine çözüm olmaya çalışmıştır.

Kılavuz Kitaplar
Proses Güvenliği

Endüstriyel tesislerimizde önemli konular arasında yer alan Proses Güvenliği ile ilgili olarak 2019 yılında “Tekfen Proses Güvenliği Modeli” oluşturulmuş ve bu modeli tarif eden Proses Güvenliği Yönetmeliği yayımlanmıştır.

Proses Güvenliği
Tekfen Holding (Konsolide) İSG Performansı

Proaktif yaklaşımı, reaktif yaklaşımın önünde tutan Tekfen Holding ve Grup Şirketleri, öncül göstergelerin yanı sıra, artçıl gösterge sınıfında yer alan istatistiklerin takibini de yapmakta, ulusal ve uluslararası veriler ile bu göstergelerini kıyaslayarak, anlamlı sonuçlar elde etmeye çalışmaktadır.

Riskli ve yüksek riskli proje ve işyerlerinde, 2019 yılında toplam 77.054.705 insan/saat çalışma sonucunda gerçekleşen LTIR ve TRIR oranları, 2018 yılı ile karşılaştırmalı olarak aşağıda verilmiştir:

Oranlar

2019

2018

LTIR: İşgünü Kayıplı Yaralanma Oranı *

0,727

0,411

TRIR: Toplam Kayıt Edilebilir Yaralanma Oranı **

1,376

0,834

 

* LTIR (İşgünü Kayıplı Yaralanma Oranı): 1 milyon çalışma saatinde meydana gelen ve işgünü kaybı ile sonuçlanan yaralanmalı kaza oranı.

** TRIR (Toplam Kayıt Edilebilir Yaralanma Oranı): 1 milyon çalışma saatinde meydana gelen ve ilkyardımdan fazla müdahale gerektiren yaralanmalı kaza oranı.

İş Sağlığı ve Güvenliği açısından yüksek riskli sektörlerde faaliyet gösteren Tekfen Grup Şirketlerinde, 2019 yılı içinde toplam 5 adet ölümlü iş kazası yaşanmıştır. Taahhüt Grubu’nda meydana gelen ölümlü kazalar sonrasında SEÇ İyileştirme Planı belirlenmiş ve bu plana uygun olarak iyileştirici faaliyetler gerçekleştirilmiştir.

 2019 sonu itibarıyla, Tekfen Grup Şirketleri bünyesinde 358 SEÇ ve 58 sağlık personeli görev yapmaktadır. Bu sayılara, alt yüklenicinin SEÇ çalışanları dahil değildir.

Tekfen Holding (Konsolide) İSG Performansı