Tekfen İş Etiği İlkeleri

Tekfen'in ve etik kültürümüzün temelleri TEKNOLOJİ ve BİLİMİN izinde olan kurucularımız üç genç girişimci Feyyaz Berker, Ali Nihat Gökyiğit ve Necati Akçağlılar'ın 1956 yılında ideallerini gerçekleştirmek üzere bir araya gelmeleriyle atılmıştır. İş Etiği kurallarımız, kurucularımızın benimsediği, uyguladığı ve yarattığı iş etiği kültürü ile etik değerlerden oluşmaktadır.

Tekfen’de iş yapış şeklinin temelini kurucularımızın yıllardır çalışanlarına, topluma, çevreye karşı örnek davranışlarıyla yaratılan etik kurallar belirlemektedir.

Grup, üst yönetimi ve çatısı altındaki tüm çalışanların benimsediği dürüstlük, adalet, eşitlik, şeffaflık, hesapverilebilirlik, sevgi, saygı, sabır ve hoşgörü temel değerlerimizi oluşturmaktadır.

Temel değerlerimizle birlikte özel bilgilerin gizliliği, çıkar çatışması, yasalara ve mevzuata uyum unsurları temelinde müşterilere, çalışanlara, pay sahiplerine, tedarikçilere, iş ortaklarına, rakiplere, çevreye ve topluma karşı sorumlu yaklaşımı içselleştirdiğimiz ve yazılı hale getirdiğimiz, uymakla yükümlü olduğumuz kurallar güvence altına almaktadır.

Tekfen İş Etiği İlkeleri
Uyum Komitesi

Tekfen Holding bünyesinde, İç Denetim Direktörü ve Uyum Koordinatörü’nün katılımı ve bir Yönetim Kurulu üyesinin başkanlığında çalışan Uyum Komitesi bulunmaktadır. İş etiği kurallarının uygulanmasından ve takibinden sorumlu olan Uyum Komitesi’ne ek olarak her Grup Şirketinde, şirketin Yönetim Kurulu tarafından atanmış bir Uyum Görevlisi ile Uyum Komitesi bulunmaktadır. Söz konusu kişi ve komiteler, Uyum Koordinatörü ile işbirliği içinde çalışarak hem şirketin Yönetim Kurulu’na hem de Tekfen Holding Uyum Komitesi’ne aylık olarak raporlama yapmaktadır. Etik Hat’a gelen tüm bildirimler Uyum Komitesi’nde etik ve disiplin kurallarına yönlendirilmek üzere konularına göre değerlendirilmektedir.

Etik Hat

Etik kuralların ihlaline dair tüm bildirimler “Etik Hat” üzerinden 0212 257 0 110 numaralı telefon, e-posta (etikhat@tekfen.com.tr) ve web sitesi (www.etikhat.com) yoluyla anonim olarak Türkçe ve İngilizce dillerinde 7/24 yapılabilmektedir. Bildirimler, bağımsız bir şirket tarafından toplanmaktadır.