Satış Gelirleri (Konsolide milyon TL)
Satış Gelirleri Dağılımı (%)
  • Taahhüt
  • Yatırım ve Hizmet
  • Tarımsal Sanayi
FAVÖK (Konsolide milyon TL)
Net Dönem Kâr (Konsolide milyon TL)
Yatırımlar (Konsolide milyon TL)
Toplam Aktif (Konsolide milyon TL)
Çalışan Sayısı
  • 2018
  • 2019