Tekfen olarak, ilk faaliyete geçtiğimiz günden itibaren, bugün sürdürülebilirlik başlığı altında incelenen etik, çalışan hakları, toplumsal fayda ve çevreye saygı gibi konularda hep titizlikle hareket ettik.

Tekfen’in sürdürülebilirlik vizyonunun çatısını, “Geleceğin Temelinde” kavramı oluşturmaktadır. Tüm ekonomik faaliyetlerin ana hedefi, toplumsal refahı ve toplumu oluşturan bireylerin yaşam kalitesini artırmaktır. Tekfen Holding’in taahhüt, tarımsal sanayi ve yatırım/hizmet sektörlerini kapsayan faaliyet alanları, altyapı hizmetleri, gıda, enerji ve barınmaya erişim gibi toplumsal refahın temel unsurlarıyla doğrudan örtüşmektedir. Tekfen, yürüttüğü faaliyetler yoluyla bireylerin, daha iyi bir yaşam ve refahın ana unsurlarına erişiminde bir köprü görevi görmekte ve sürdürülebilir bir geleceğin temel taşlarını döşemektedir.

 
Stratejik Değer Alanları

Tekfen Holding’in başlıca değer yaratma alanları olan stratejik alanlar; iklim krizi ve enerji, çalışanlar ve toplum, inovasyon olarak belirlenmiştir.

 
Operasyonel Kökler

Operasyonel kökler, 64 yıldır Türkiye ekonomisinin lokomotiflerinden biri olan Tekfen Holding’in iş yapma biçimini ve önceliklerini tanımlamaktadır. Ekonomik performans, kurumsal yönetim ve müşteri bağlılığı, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da şirketin geleceğinin yapıtaşları olmayı sürdürecektir.

 
Kolaylaştırıcılar

Kolaylaştırıcılar; “Geleceğin Temelinde” vizyonunun hayata geçmesini kolaylaştıracak başlıca araçlar olup operasyonel mükemmellik, dijitalleşme, yetenek yönetimi ve İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) olarak öne çıkmaktadır.

Mega Trendler

Günümüzde hızlı nüfus artışı, demografik ve sosyal değişim, kentleşme, teknolojik gelişmeler ve iklim krizi gibi mega trendler dünyayı şekillendirirken, iş dünyasında da köklü dönüşümlere yol açmaktadır. Tekfen’in “Geleceğin Temelinde” vizyonu, Grubun iş yapma biçimlerinin yeniden tanımlanmasına neden olan bu değişime sürdürülebilir ve esnek bir şekilde cevap verme hedefini ifade etmektedir.

Küresel Gündeme Katkı

Tekfen’in vizyonu, tüm değer zincirini kapsayan ve Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’na (SKA) katkı sağlayan sürdürülebilir bir iş modeli geliştirmektir. Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı’nın (UNDP) yoksulluğu ortadan kaldırmak, gezegenimizi korumak ve tüm insanların barış ve refah içinde yaşamasını sağlamak amacıyla belirlediği 17 ana hedef, hükümetlerden yerel yönetimlere, kamu sektöründen iş dünyasına kadar herkese küresel bir gündem sunmaktadır. Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi’nin (UN Global Compact) imzacıları arasında yer alan Tekfen Holding, faaliyet alanları ile uyumlu şekilde sürdürülebilirlik vizyonunu belirli SKA’lara dayandırarak ortak bir değer yaratmayı hedeflemektedir.

Niçin “Geleceğin Temelinde?”

“Gelecek onu inşa edenlerindir” mottosuyla iş yapma kültürümüzü insan, toplumsal fayda ve çevre ekseninde oluşturarak faaliyetlerimizi sürdürülebilir bir gelecek odağında devam ettiriyoruz.

Ana iş kollarımız olan taahhüt ve tarım “geleceğin temelini” oluşturan alanlar. Taahhüt Grubu olarak inşa ettiğimiz otoyol ve boru hatları gibi altyapı projeleri; rafineri ve terminaller gibi endüstriyel tesisler; stadyum ve yüksek yapılar gibi üst yapı projeleriyle ülkelerin kalkınmasına yardımcı oluyor, toplumların yaşamsal ihtiyaçlarına cevap veren ve hayat standartlarını yükselten tesis ve projelere imza atıyoruz. Gayrimenkul faaliyetlerimiz kapsamında inşa ettiğimiz binalar, on binlerce insana güvenli, konforlu ve çevre dostu yaşam ve çalışma alanları sunuyor.

Tarımda nitelikli üretimin temeli olan kaliteli ve hastalıksız tohum, fide, fidanlarla hem çiftçilerimize kaliteli girdi sağlıyor, hem sofralara taptaze meyve sunuyor, hem de gıda güvenliğinin en temel unsurlarından biri olan bitki besin maddesi üretimimizle çiftçilere bereket sunuyoruz.

Tekfen Vakfı ile daha parlak bir gelecek için başarılı gençlerimize burs veriyor, kültür ve sanat odaklı girişimlerimizle toplum hayatına değer katıyoruz.

Faaliyetlerimiz, uygulamalarımız, önceliklerimiz ve hedeflerimizle daha aydınlık, daha müreffeh ve daha sürdürülebilir bir geleceğin temelini inşa etmek için çalışıyoruz.

Tüm faaliyetlerimizde insan hayatını en temel öncelik kabul ediyor, çevresel etkimizi en aza indirmeye çalışıyoruz. Kaynaklarımızı en verimli şekilde kullanmak için sürekli araştırıyor, kendimizi geliştiriyor ve yatırımlar yapıyoruz. Dünyayı hızla dönüştüren iklim krizi, nüfus artışı, demografik ve sosyal değişim, kentleşme ve teknolojik gelişmeler gibi mega trendleri yakından takip ediyoruz. Dijital dönüşüm ve inovasyonu işlerimize entegre etmenin yanı sıra faaliyetlerimizi yeni teknolojilerle besleyecek girişimlere kaynak ayırıyoruz. İş sağlığı ve güvenliği alanındaki uygulamalarımız ve performansımızla sektörlerimize örnek teşkil etmekten gurur duyuyoruz.

Tarihsel köklerimizle toplumların refah ve gelişmişliğine hizmet eden bir Grup olarak, sürdürülebilir geleceğin temelinde yer almayı da öncelikle bir sorumluluk olarak kabul ediyoruz. Çıktığımız sürdürülebilirlik yolculuğunun ana temasını oluşturan “Geleceğin Temelinde” vizyonu, işte bu sorumluluğumuzun en yalın ifadesi! 

 

Kısaca biz, sürdürülebilir, refah dolu bir gelecek için 'olmazsa olmaz temeliz.' Temel sağlam olacak ki, üzerine inşa edilenler de sağlam olsun 'Geleceğin Temelinde' vizyonu ile ilerlediğimiz Sürdürülebilirlik yolculuğunda, Tekfen olarak kendimize biçtiğimiz görevi bundan daha iyi ne ifade edebilir ki!