Riskin Erken Saptanması Komitesi

Holding Yönetim Kurulu'nun 09.05.2013 tarihli kararı ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerine uygun olarak Riskin Erken Saptanması Komitesi oluşturulmuştur. Komitede, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerimizden Şevki Acuner Komite Başkanı olarak ve Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet N. Erten, Yönetim Kurulu Üyeleri Hamit Sedat Eratalar ve Ömer İsmail Tanrıöver Komite Üyesi olarak görev yapmaktadır.

Riskin Erken Saptanması Komitesi;

  • a) Şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin uygulanması ve riskin yönetilmesi amacıyla çalışmalar yapar.

  • b) Risk yönetim sistemlerini en az yılda bir kez gözden geçirir.