Kurumsal Yönetim Komitesi

Holding Yönetim Kurulu'nun 22.11.2007 tarihli kararı ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerine uygun olarak Kurumsal Yönetim Komitesi oluşturulmuştur. Komitede, bağımsız yönetim kurulu üyelerimizden Ayşe Selen Kocabaş Komite Başkanı, Mehmet Aydın Müderrisoğlu, Murat Gigin, Mehmet N. Erten ve Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi Komite Üyesi olarak görev yapmaktadır.

Kurumsal Yönetim Komitesi;

Şirkette kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanıp uygulanmadığını, uygulanmıyor ise gerekçesini ve bu prensiplere tam olarak uymama dolayısıyla meydana gelen çıkar çatışmalarını tespit eder ve yönetim kuruluna uygulamaları iyileştirici önerilerde bulunur.

Pay sahipleri ile ilişkiler biriminin çalışmalarını koordine eder.

Holding Yönetim Kurulu kararı çerçevesinde, kurumsal yönetim ilkelerine ilişkin mevzuat gereği oluşturulması gereken Aday Gösterme Komitesi'nin Kurumsal Yönetim Komitesi bünyesinde yapılandırılması kararı alınmış olup, bu komitelere ait ve aşağıda komite bazında yer alan Görev ve Çalışma Esasları ile belirlenen görevler Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmektedir.