Background Image
Previous Page  9 / 107 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 9 / 107 Next Page
Page Background

7

Liyakat, ehliyet, sadakat,

feragat ve kardeşlik

değerleri ile oluşan Tekfen

Ailesi, bu marka değeri ile,

başta gelen en önemli

sermayemiz oldu.

mizi tamamlayan görevleri üstlenmiş olmamız” derim.

Üçümüzün bir arada olduğu yarım asırdan fazla bir dö-

nemde, hiçbirimiz sesini yükseltmeden oybirliği ile ka-

rarlar alabildik. İnanılması güç “bu uyumlu ilişki, ahenk

ve beraberlik nasıl mümkün olabildi” diye çok soran

oldu. Evet, eğitim formasyonumuz çok benziyordu; ama

farklı davranışı olduğu sanılan üç ayrı deniz bölgesin-

den gelmiştik. Feyyaz Mersinli, Akdeniz’den; Necati İz-

mirli, Ege Denizi’nden; ben ise Artvinli, Karadeniz’den

bir aradaydık. Bu birliğin kaynağında yukarıda bir kıs-

mını saydığım prensipler yanında tolerans ve beraberlik

gibi kültürümüzün ortak değerleri vardı.

Tekfen’in ilk 45 yılına, atılım ve büyüme dönemi, son

15 yılına da toparlanma dönemi diyebiliriz. Toparlanma

döneminde bazı şirketlerimizin elden çıkarılması, bazı-

larının birleştirilmesi gibi yeniden yapılanma ve kurum-

sallaşma işlerine devam edilirken; halka açılma ve yöne-

tim değişikliğine intibak ağırlık kazandı.

Geçen yıl başlayan yeni dönemde, Tekfen sevdalıları,

yeni bir strateji ve atılımla Grubumuzu daha ileri nokta-

lara ulaştırma gayreti içerisindeler. Bu çalışmaların ba-

şarılı olacağına yürekten inanıyorum.

Tekfen’in bizden sonra kalıcı bir yapı ile uzun yıllar ya-

şaması, bizim üç kurucu ortağın en büyük arzusu ol-

muştur. Bu güçlü ve kalıcı Tekfen’e doğru yol alırken,

sosyal sorumluluk alanında da gayretlere ihmal edilme-

den devam edileceği inancı ile başarılı nice 60 yıllar dili-

yorum.