Background Image
Previous Page  15 / 107 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 15 / 107 Next Page
Page Background

13

“Biz bir aileyiz” hissini hep

içimde hissettim. Bu hava

içinde oluşan ve gücünü

halen hissettiğim “sağlam

kadro”, geçmişte olduğu

gibi geleceğe de inançla

bakmamı sağlıyor.

daha da önemlisi buralarda çalışan arkadaşlarımızla çok

yakın temas içindeyim. Bu görev bana, Tekfen olarak ne

kadar şanslı olduğumuzu görme imkânı verdi. Her şir-

ketimiz bir hazine, her çalışanımız bir cevher…

Hele Tarımsal Sanayi ve Gayrimenkul Gruplarımızla son

aylarda yaptığımız arama konferanslarında tanıştığım

ve görüşlerini dinleme şansını elde ettiğim arkadaşla-

rımla bu tespitim daha da pekişti. Bu vesileyle ileriye

yönelik bir mesaj gerekiyorsa, o da “Daha çok birlikte

olmalıyız, birbirimizi daha çok ve yakinen tanımalıyız”

olacaktır.

60. yılımızla birlikte Grubumuz birçok konuda yeni yatı-

rımlara yönelik çalışmalar başlattı. Bu çalışmalardaki

heves ve şevk, başarı için ilk şartı yerine getirdiğimizi

ispatlıyor. Umuyor ve inanıyorum ki, önümüzdeki beş

yıl içinde Tekfen Holding, layık olduğu seviyeye gelme

yolunda çok büyük adımlar atacaktır. Bu, ancak ve an-

cak hep birlikte ulaşabileceğimiz bir hedef. Sizlerden, bu

desteği alacağımıza inancım tamdır.

Daha nice 10, nice 100 yıllara!

Umarım 75. yıldönümümüzde, beni de kutlamalara da-

vet etmeyi unutmazsınız.