Background Image
Previous Page  14 / 107 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 14 / 107 Next Page
Page Background

60.yıl

12

Sevgili Çalışma Arkadaşlarım,

Bu yıl 60. kuruluş yıldönümünü kutladığımız bu müt-

hiş şirkete ben de 1978 senesinde katıldım ve küçük

bir askerlik molası hariç hep bu şirkette çalıştım. Yaş

günlerinde olsun, evlilik yıldönümlerinde olsun, bu tip

özel zamanlarda insan ister istemez hep eskiyi hatırlı-

yor, gözünde anılar canlanıyor. Bu özel yıldönümü kut-

lamasında ben de benzer bir başlangıç yapmak istiyo-

rum.

Çok uzun yıllar boyunca Taahhüt Grubumuz altında ça-

lıştım. Ağırlıkla da “satış” tarafında olduğumdan mesai-

min çoğu seyahatlerde, hep bir koşturmaca içinde geçti.

Ama bu sayede hem dünyayı görüp tanıdım, hem de

farklı farklı insanları.

Her gördüğüm yerin, her tanıdığım insanın bana bir

şeyler kattığını hissettim. Yerli yabancı birçok dost edin-

dim. İşimin bana kazandırdıklarını, bugün büyük bir ke-

yifle anımsıyorum. Aynı iyi ilişkileri birlikte çalıştığım

arkadaşlarımla da kurmaya çalıştım; ne kadar becerebil-

dim, onların söylemesi lazım! Ben, çalışma arkadaşla-

rımla, bazen eşlerimizin de katılımıyla, “Biz bir aileyiz”

hissini hep içimde hissettim. Bu hava içinde oluşan ve

gücünü halen hissettiğim “sağlam kadro”, geçmişte ol-

duğu gibi geleceğe de inançla bakmamı sağlıyor.

Taahhüt Grubu bünyesinde büyük bir yoğunluk içinde

geçen yıllarda, maalesef diğer gruplarımızı, şirketleri-

mizi ve tabiidir ki oralarda çalışan arkadaşlarımızı daha

yakından tanıma imkânı bulamamıştım. Oysa 2013 yı-

lından bu yana, görevim gereği tüm şirketlerimizle ve

OSMAN BİRGİLİ

Tekfen Grup Şirketler Başkanı