Background Image
Previous Page  13 / 107 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 13 / 107 Next Page
Page Background

11

Amacımız, Tekfen Grubu’nun

5 yıl içinde gençlerin

çalışmayı en çok arzu ettiği

ilk 5 şirket, 10 yıl içinde ise

Türkiye’de marka değeri en

yüksek 10 şirketin arasına

girmesi.

Arka plandaki bütün bu gelişmelere rağmen, bizi global

piyasada rekabette üstün kılacak olan, bizlere emanet

edilen tecrübe ve uzmanlık birikimi ve itibar sermayesi

ile yoğrulmuş “entelektüel sermaye”mizdir. Yeni dö-

nemde bize düşen görev, bu birikimi bilançomuzda akti-

fe çevirmek olacak. Bu çerçevede, ana faaliyet konuları-

mızı geliştirip genişleteceğiz, teknolojik gelişmeleri

işlerimizde artan oranda kullanacağız.

Tarımsal sanayide organik ve inorganik yolla büyüyece-

ğiz. Tarımsal sanayide organomineral gübre, moleküler

biyoteknoloji, tohum ıslahı, sözleşmeli tarım üretimi ve

tarım ilaçları gibi geniş bir yelpazede gelişim fırsatlarını

değerlendireceğiz. Uluslararası müteahhitlik alanında,

son dönemde sözleşme imzalayarak portföyümüze kat-

tığımız yeni projelerle, önümüzdeki birkaç yılda ciromu-

zu katlamayı hedefliyoruz. Mühendislik becerimizi ge-

liştirmek, her zaman öncelikli hedeflerimiz arasında.

Gayrimenkul alanında, gerek Türkiye’de gerekse yurtdı-

şında daha büyük çaplı projelerle büyümeye devam edip,

marka görünürlüğümüzü artıracağız. İnovatif girişimle-

re sermaye desteği sağlayacak olan ve X, Y nesilleri ile

bağımızı tazeleyecek Tekfen Ventures kurumsal yatırım

şirketimizin kurulum aşaması tamamlanmak üzere.

Rakamsal hedeflerin yanı sıra başka önemli hedefleri-

miz de var.

Yeni faaliyet alanlarını araştırmanın yanı sıra, yönetim-

sel erkimizin planlanmasında da değişiklikler yapmaya,

kurumsal gelişimimize, profesyonelleşmemize ve genç-

leşmemize devam edeceğiz. Böyle bir dünyada başarının

temeli çabuk algılama, tepki verme, karar alabilme, ken-

dini ve süreçleri yenileyebilmekten geçiyor. Bu hedefin

anahtar kelimeleri, çevreye ve topluma saygı, sürdürüle-

bilir büyüme, çalışana huzurlu bir çalışma ortamı, huzu-

run getirdiği artan verimlilik ve o verimliliğin neticesin-

de artan kârlılıktır.

Amacımız, Tekfen Grubu’nun 5 yıl içinde gençlerin ça-

lışmayı en çok arzu ettiği ilk 5 şirket, 10 yıl içinde ise

Türkiye’de marka değeri en yüksek 10 şirketin arasına

girmesidir. Bunları yapabildiğimiz zaman, ticari başarı-

nın da beraberinde geleceğine inanıyorum.

Biz iyi bir şirketiz, çünkü “iyi” çalışanlara sahibiz. Çalı-

şırken gayretini esirgemeyen, yaptığı işten keyif alan,

mensubu bulunduğu şirketten gurur duyan bir ekibiz

biz. Tekfen’de biz, bu 60 yılda hep doğru olanı yapma-

nın gayreti içerisinde ilkeli bir duruş sergileyerek, bu

itibar kalesini taş taş üstüne, iş iş üstüne koyarak yük-

selttik.

Hepimize Tekfen’de mutlu bir gelecek dilerken, 60 yılda

bize kazandırdıkları muazzam birikim için öncelikle

emeği geçen ve aramızdan ayrılan büyüklerimiz ve tüm

takım arkadaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyor, aramız-

da olanlara ise emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum.

Yolumuz açık olsun.