Background Image
Previous Page  12 / 107 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 12 / 107 Next Page
Page Background

60.yıl

10

B

ir şirket için köklü bir geçmişe sahip olmak el-

bette önemli, ancak ondan da önemlisi, 50. yıl

kitabımızın başlığında olduğu gibi “Yaşlanma-

dan Büyümek”, yani sürdürülebilir bir geleceğe sahip

olabilmek. Yönetim Kurulu Başkanımız Nihat Gökyiğit,

2015 Mayıs’ında bayrağı tarafıma devrederken, “Şimdi

Tekfen, yeni bir strateji, şevk ve atılım ile daha ileri nok-

talara taşınmayı bekliyor,” diyerek yeni yol haritamızı

çizmişti. Bugün, bu yolda olabildiğince hızlı bir şekilde

ilerlemek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

Kuruluş tarihimizden bu yana, yerküre üzerinde muaz-

zam bir değişim yaşandı. Gündemimize global ısınma,

ona bağlı olarak çölleşme, su kıtlığı ve gıda güvenliği, ik-

limsel ve ekonomik nedenlerle çöken devlet yapıları ve

iç savaş gibi nedenlerle büyük mülteci akınları,

Avrupa’nın yaşlanması, dünyanın ekonomik merkezi-

nin giderek batıdan doğuya kayması, artan dijitalleşme

gibi makro trendler damgasını vurdu. Bu değişimrüzgârı

son 10 yıldır daha da hızlı bir şekilde esiyor. Dünya ve

Türkiye, sadece son birkaç yılda, eskiden ancak on yıl-

larda meydana gelmesi beklenebilecek büyük değişimler

yaşadı. Küresel ekonomik kriz, Arap Baharı, Avrupa

ekonomik krizi bunlardan sadece birkaçı. Bu değişimler,

ülkemizde ve yakın coğrafyamızdaki faaliyetlerimizin

hayatiyetini ve sürdürülebilir büyümemizi tehdit edi-

yor.

Bu nedenle, temkinli davranmanın yararlı olabileceği

bir döneme giriyoruz. Öte yandan dünyaya egemen olan

yok edici rekabet, işe yaklaşımımızda ve iş yapış yön-

temlerimizde ciddi zihniyet değişikliğini gerektiriyor.

Tekfen olarak, bizim de sürdürülebilir büyümeyi yakala-

mamız için, bu değişimin bir parçası olmamız gerek.

Belki de parçası olmamız yetmez, öncülerinden biri ol-

mak zorundayız.

Murat Gigin

Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Aza