Background Image
Previous Page  7 / 107 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 7 / 107 Next Page
Page Background

5

şirketimiz, vücuda getirdiği yapı

ve tesislerle, sokaktaki insanın

hayatını kolaylaştıran sayısız

esere imza attı. giriştiği sanayi

yatırımlarıyla da Türk insanının

daha iyi hayat standartlarına

ulaşmasında rol oynadı.

hem de Türkiye’ye döviz ve itibar kazandırdı. Bugüne

kadar sağladığı istihdamla, belki sayısı yüz binlere ula-

şan vatandaşımızın iş ve aş sahibi olmasına, çocukları-

nın ülkesine yararlı birer insan olarak yetişmesine ola-

nak sağladı.

Tekfen, hiçbir zaman sadece ticari başarılarıyla ve icra-

atlarıyla öne çıkan bir şirket olmadı. Tekfen, aynı za-

manda teknoloji ve bilime olan inancıyla ilerlemenin,

büyümenin ve gelişmenin bir simgesi, savunduğu ilke ve

değerlerle rakiplerine dahi örnek teşkil eden bir kurum

oldu.

Kurucularından biri olmaktan gurur duyduğum bu na-

dide eserin bugünlere gelmesinde hep yanımızda olan,

bizimle aynı felsefe ve ideali paylaşan tüm çalışma arka-

daşlarıma teşekkür ediyorum.

60 yıldır savunduğumuz ilke ve değerlerin bizden sonra-

ki kuşaklar tarafından da aynen sahiplenilerek, şirketi-

mizin daha nice 60 yıllara ulaşacağından hiç şüphe duy-

muyorum.