Background Image
Previous Page  11 / 107 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 11 / 107 Next Page
Page Background

9

T

ekfen’in temeli, Türkiye’de yeni hava meydanları-

nın, yolların ve tesislerin yapıldığı bir dönemde, Ba-

yındırlık Bakanlığı’nda çalışan üç arkadaşın kendi

şirketlerini kurmaya karar vermeleriyle atıldı. Bu karar, üç

ortağın büyük imkânsızlıklar içinde, küçük bir büro kur-

malarıyla hayata geçti. Bu tarihten sonra Tekfen’in emin

adımlarla büyüyerek bugünlere ulaşmasındaki en önemli

iki unsur, dürüstlük ve çalışkanlıktır.

2011 yılında aramızdan ayrılan sevgili eşim Necati Akçağ-

lılar için çalışmak, adeta ibadet etmek gibiydi. Yılın altı ay-

dan fazla zamanını şantiyelerde geçirir, kendisini çok az

görebilmekten şikâyet ettiğim zamanlar ise, “Şantiyedeki

işçinin de şevkle çalışması için bana ihtiyacı var” derdi.

Çizmesini giyip şantiye şantiye dolaşmak hem ona, hem

de oralarda çok zor şartlar altında çalışanlara güç verirdi.

Bugün 15 bin kişilik dev bir aile olan Tekfen, çalışkan ve

dürüst insanların şirketidir. Tekfen’i kuran üç ortağın iş-

lerine dört elle sarılmalarının, işlerini en iyi şekilde yap-

ma arzularının ve hedefe ulaşmak için birbiriyle kenetlen-

melerinin, kurumsal bir kültür olarak bugün de varlığını

sürdürüyor olduğunu görmekten büyük mutluluk duyu-

yorum. Tekfen’i bugüne taşıyan bu özelliklerin, yarın da

Tekfen’in başarısının kilit noktaları olacağına inanıyo-

rum.

Zaman hızla geçiyor, kuşaklar değişiyor. Tekfen de hiç

kuşkusuz bu değişimden nasibini alıyor. 60 yılın ne kadar

hızlı geçtiğini görünce, insan 100 yılı hayal etmekte o ka-

dar da zorlanmıyor.

Bizlere düşen, ülkemizin en seçkin şirketlerinden biri olan

Tekfen’in bayrağını yarınlara ve daha yükseklere taşıyacak

genç arkadaşlarımıza güvenmek ve onları desteklemek.

Günümüzün giderek güçleşen rekabet şartlarında, genç

arkadaşlarımızın zorlandıkları her an, Tekfen’i Tekfen ya-

pan şu küçük nasihati hatırlamalarını dilerim: “İşinizi se-

verek yapın ve yaptığınız işin en iyisini yapmaya çalışın.”

Tüm Tekfen ailesinin 60. yılını kutluyor, başarılarının de-

vamını diliyorum.

CANSEVİL AKÇAĞLILAR

Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Murahhas Aza