Background Image
Previous Page  6 / 107 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 6 / 107 Next Page
Page Background

60.yıl

4

FEYYAZ BERKER

Kurucu ve Onursal Başkan

undan 60 yıl önce Tekfen’i kurduğumuzda, şirke-

tin ismini “Teknoloji” ve “Fen”den alarak Tekfen

koymamızın bir nedeni vardı. Öncelikle, şirketin

üç kurucusu olarak, hepimiz mühendislik eğitiminden

geçmiştik. Üçümüz de yüksek mühendislik diplomaları-

mızı Amerika’dan almıştık ve bilimi kendine rehber

edinmiş genç girişimciler olarak, bilgi ve deneyimlerimi-

zi ülkemizin hizmetine sunmak istiyorduk.

O günlerde Türkiye’de dil bilen, girişimci mühendislere

büyük ihtiyaç vardı. Amacımız, Türkiye’nin kalkınması,

büyümesi ve gelişmesi için ihtiyaç duyulan altyapının

inşasında, üzerimize düşen görev ve sorumluluğu üst-

lenmekti.

O gün benimsediğimiz bu misyon, aynı zamanda

Tekfen’in 60 yıllık tarihinin bir özetidir.

Tekfen, 60 yıl boyunca inşa ettiği boru hatları, endüstriyel

tesisler, yollar ve binalar ile Türkiye’nin gelişimine katkı

sağladı. Değerli ortağım, rahmetli Necati Akçağlılar’ın

hep söylediği gibi, Tekfen’in yaptığı eserlerin çoğu, sonun-

da toprağın altında kalan ya da sokaktaki insanın gözün-

den ırak altyapı tesisleriydi. Bu nedenle Tekfen, daha çok

bir ampul şirketi olarak tanındı.

Oysa şirketimiz, vücuda getirdiği yapı ve tesislerle, so-

kaktaki o insanın hayatını kolaylaştıran sayısız esere

imza attı. Sadece inşaat alanında değil, giriştiği sanayi

yatırımlarıyla da Türk insanının aydınlanmasında, top-

rağından daha fazla verim almasında, beslenmesinde,

daha iyi hayat standartlarına ulaşmasında rol oynadı.

Yurtdışında üstlendiği dev projeler, hem Türk müteah-

hitlik sektörünün dünyaya açılmasına yardımcı oldu,

B