Background Image
Previous Page  3 / 107 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 3 / 107 Next Page
Page Background

1

Editörden

Altmış

Bu, kaleme aldığım otuzbeşinci edito. Çok değil, bir sayfa kadar,

lakin bültenin en başında yer aldığı için, yazana saklanacak yer

bırakmıyor. Beyaz bir sayfayı doldurmak hiç kolay değil, hele ki

60. yıl için hazırladığımız bu yıldönümü sayısı için çetin iş. Alt-

mış yılın sadece (!) 13 yılına tanıklık etmiş biri için, henüz yeter-

li kıdeme erişmiş olabileceğini düşünmemekle ilgili olsa gerek.

Türkiye’de 60 yıllık, kurumsallaşmış, üstelik de halka açık kuru-

luşların sayısı pek azdır. Tekfen, bu az sayıdaki şirketlerden biri.

Ancak yaş her şey değildir. “Yaşlanmadan Büyümek” için, kökler

derin, gövde sağlam, dallar güçlü ve yapraklarsa capcanlı olmalı.

Kurucularımızdan bize miras kalan, Tekfen’in ve Tekfenli’nin

genlerine işlemiş, bugüne dek asla vazgeçmediği doğruluk, dü-

rüstlük, çalışkanlık, vatana hizmet, insana ve çevreye saygı gibi

değerlerimiz, gelecek 60 yıl beraberinde ne gibi hayal edemeyece-

ğimiz değişiklikler, yenilikler getirirse getirsin, Tekfenli’nin yine

pusulası olmaya devam edecek. Bu paha biçilmez emanet için,

hepimizin adına Feyyaz Berker, Nihat Gökyiğit ve rahmetli Neca-

ti Akçağlılar’a sonsuz minnet duygularımızı ifade etmek yerinde-

dir. Ve madem yıldönümü sayısı, ben de kurucularımızla olan

birer anımı paylaşmak isterim.

Feyyaz Bey ile çalışmak, hem kolay, hem de zordur. Kolay, çünkü

size güvenir ve işini bildiğin gibi yapmaya, meseleleri çözmeye,

karar almaya teşvik eder. Zor, çünkü bu maddi manevi güven ve

yetki devriyle karşısındakine müthiş bir sorumluluk yüklemiş

olur. Daima demokratik yaklaşır, çekinmeden fikrini söylemeni

bekler. Kendi fikrini de, karşısında kim olursa olsun, çok nazikçe

ama çatur çutur söyler. Mizah ise onun için, toplantıların vazge-

çilmezidir.

Nihat Bey ile çalışmak da hemen hemen aynı nedenlerle hem ko-

lay, hem de zordur. Çok farklı karaktere sahip iki insanın iş yapış

tarzının benzerliği şaşırtıcı. Aralarındaki önemli fark, Nihat

Bey’in kolları sıvayıp, bilfiil işlerin içinde olmak isteyişidir. Bu-

nun en çarpıcı örneğine 2005 yılında şahit oldum. Kraliyet

Akademisi’nin “The Turks” (Türkler) sergisi vesilesiyle konser

verdiğimiz Londra’ya, sahnede kullanmak üzere orkestranın mü-

zisyenlerini temsil eden 23 ülke bayrağını da yanımızda taşımış-

tık. Bayraklar bavulda kırışınca, ütületmemiz gerekti. Bayrak

dolu bavul ile otelden çıkarken Nihat Bey görünce, “Nereye?”

diye sordu. “Kurutemizlemeci bulduk, bayrakları götürüyorum”

der demez, “Dur, ben de geliyorum!” dedi. Ve ne kadar ısrar eder-

sem edeyim, bavulu sohbet ede ede birlikte taşıdık. Böyle de tat-

lı bir inadı vardır.

Rahmetli Necati Bey ile birebir neredeyse tek karşılaşmam oldu

diyebilirim; keşke daha fazla olabilseydi. Bir davet ile alakalı büt-

çe ödemesi için yanına çıkmıştım. O da önce bütçeye, sonra başı-

nı öne eğip gözlüklerinin arkasından bana bakarak, “Şimdi bu-

nun parasını kim ödeyecek?” dedi. Çok kibardı ama hesap da

soruyordu! Kendisinden az buçuk da olsa azarımsı bir şey işitmiş

olmaktan şeref duyuyorum.

Bundan on yıl önce, Tekfen’in yarım asırlık tarihçesini “Yaşlan-

madan Büyümek” adlı kitapta kaleme almıştık. 10 yıl sonra, ki bu

süre Tekfen zamanıyla çok uzun sayılmaz, hemen ikinci bir kitap

olmaz düşüncesiyle, bülteni özel sayı yapalım dedik. Elbet bir ki-

tap kadar her konunun etraflıca ele alındığı, her şeyin ve herkesin

eksiksiz anıldığı bir içerik sunamazdık. Daha ziyade, hepimizin

ilgisini çekecek renkli, bol fotoğraflı, anekdotlu, önemli kilometre

taşlarını hatırlatan ve bir an durup yıllar içindeki koşuşturmaca-

da önemini tam algılayamadığımız veyahut da herkesçe bilinme-

yen başarılarımızı gözler önüne sermek istedik. Bunu yaparken

de, eskilere olduğu kadar, Tekfen’i yeni yıldönümlerine taşıyacak

gençlere de söz hakkı verelim dedik, verdik de.

Hazırlık aşamasında karikatür yapmaya yönelik bir TDY’ye rast-

lamadıysak da, büyük mühendis Porof. Zihni Sinir’den, dev bir

karikatürde Tekfen dünyasını yorumlamasını rica ettik. Bu çalış-

mayı, duvarlarınıza severek asacağınız bir poster olarak sunmak-

tan mutluluk duyuyor ve beğeneceğinizi umuyoruz.

Umarım bu özel sayımızı keyifle okur, kütüphanenizde bir anı

olarak saklarsınız.

Buradan tek tek, her bir Tekfenli’yi kutluyor ve şirketimizde

mutlu, huzurlu, verimli, güvenli yıllar diliyorum.

Nice yıldönümlerine!

Dori Kiss Kalafat

dori@tekfen.com.tr