Background Image
Previous Page  8 / 107 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 8 / 107 Next Page
Page Background

60.yıl

6

ekfen’in 60 yılını geride bırakırken, gurur duydu-

ğumuz bazı özelliklerini gözden geçirmek iste-

dim.

İlk aklıma gelen, Tekfen’in itibar edilen bir marka olma-

sı. Bunun ayrıcalığını ve Grubumuza verdiği imkânları

hep gururla yaşadık. Ayrıca iş arayanların, başvuru için

Tekfen’i de ilk tercih ettikleri yerler arasına almaları,

Grubumuza duyulan güven ve sürekliliğe işaret ediyor-

du. Liyakat, ehliyet, sadakat, feragat ve kardeşlik değer-

leri ile oluşan Tekfen ailesi, bu marka değeri ile, başta

gelen en önemli sermayemiz oldu.

Önem verdiğimiz bir özelliğimiz de, ücretlerin hiçbir

hak ihlal edilmeden, zamanında ödenmesine gösterdiği-

miz itina oldu. Şartlar ne derece olumsuz, krizler ne de-

rece ağır olursa olsun, 60 yıldan beri bu prensip hiç de-

ğişmedi. İş güvenliği de maliyetine bakmadan, hiç taviz

vermediğimiz bir diğer prensibimiz oldu. Kazasız geçen

gün sayısında rekor derecelerimiz için ödül almanın gu-

rurunu hep yaşadık.

Marka oluşumuzda önemli bir prensibimiz de, hangi

şartlar ile alınmış olursa olsun, zarar edip etmediğine

bakmaksızın, işi kaliteli yapmak ve zamanında bitirmek

olmuştur. En olumsuz şartlarda dahi bir işi bırakmayı

veya tasfiye etmeyi hiçbir zaman aklımızdan geçirmedik.

İşverenle anlaşmazlık yaratmamaya, ihtilafların yargı

yoluna gitmeden çözümüne gayret etmek ayrı bir pren-

sibimiz oldu.

Tekfen Grubumuzun başarısındaki en önemli faktörü

sorarsanız, “üç kurucu ortak arasındaki uyum ve birbiri-

NİHAT GÖKYİĞİT

Kurucu ve Onursal Başkan

T