Background Image
Previous Page  12 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 12 / 52 Next Page
Page Background

12

HABERLER

T

oros Tarım, sürdürülebilir tarımın en önemli unsurlarından olan gübre alanın-

da ürün portföyünü yeni ürünlerle desteklemek ve Türk tarımını teknolojik

yeniliklerle tanıştırmak amacıyla Mersin Üretim Tesisi içinde bir Ar-Ge Merke-

zi kuracak. T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından başvurusu onaylanan

Ar-Ge Merkezi’nde ürün geliştirme, mevcut ürünleri iyileştirme ve süreç geliştirme

çalışmaları yapılacak.

Kurulacak Ar-Ge Merkezi’nde özel gübre çeşitlerinin geliştirilmesi ve ülkemizde imal

edilmeyen ürünlerin yerli olarak üretilmesi gibi çalışmaların yanı sıra mevcut ürünle-

rin fiziksel ve kimyasal etkinliğinin, mukavemet ve bekleme sürelerinin artırılması

gibi çalışmalar gerçekleştirilecek. Üretim süreçlerinin geliştirilmesi, optimizasyon,

üretimde enerji tasarrufu ve çevresel etkilerin azaltılması gibi konular da yeni Ar-Ge

Merkezi’nin hedefleri arasında yer alıyor.

Bugüne kadar gübre ve tarımsal girdi alanındaki yenilikleriyle sektörüne birçok ko-

nuda öncülük yapan Toros Tarım, Ar-Ge Merkezi ile de bir ilke imza atıyor. Kurulacak

tesis, Türkiye’de bitki besini alanında faaliyet gösteren ilk Ar-Ge merkezi olacak. Bu-

güne kadar Ege Üniversitesi ve Çukurova Üniversitesi ile doğru-dengeli gübreleme ve

bitkisel üretimde hassas besin yönetimi gibi alanlarda ortak çalışmalar yürüten To-

ros Tarım, önümüzdeki dönemde bu çalışmalarını da geliştirerek sürdürmeyi hedef-

liyor.

Toros Tarım’ın bitki besleme alanında Ar-Ge Merkezi kurmak üzere

T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na yaptığı başvuru kabul

edildi. Türkiye’de kendi alanında bir ilk olan Ar-Ge Merkezi’nde

sektörün talep ve gereksinimlerini karşılamaya yönelik bilimsel

çalışmalar yürütülecek.

Toros Tarım, Mersin’de

Ar-GeMerkezi kuracak

Toros 1003

Tescilli yeni buğday çeşidi

satış noktalarında

T

oros Tarım’ın 2010 yılında başlattı-

ğı ekmeklik buğday ıslahı programı

çerçevesinde ilk tescil edilen buğday

çeşidi “Toros 1003” satış noktalarından

çiftçilere ulaştırılmaya başladı. Islah, dene-

me, tescil ve çoğaltım aşamalarından son-

ra ilk kez bu sezon satışa sunulan ve ek-

meklik kalite değerleri oldukça yüksek

olan yeni çeşidin en önemli özelliği erkenci

bir karaktere sahip olması. Diğer çeşitlere

göre çok daha erken başaklanan Toros

1003, bu özelliği sayesinde buğdaydan

sonra ikinci ürün tarımı yapılan yerlerde

çiftçiye önemli bir avantaj sağlayacak.

Ayrıca dik gelişme gösteren yaprakların-

dan dolayı güneş ışınlarından maksimum

yararlanabilen Toros 1003, sık ekime ol-

dukça uygun bir yapıya sahip. Kurak koşul-

lara dayanıklı ve 85-95 cm bitki boyuna

sahip olan yeni çeşit, yatmaya ve buğday

hastalıklarına karşı da hayli dirençli. Bu

özellikleriyle yüksek bir verim potansiyeli-

ne sahip olan tohumun, Türkiye’nin tüm

yazlık bölgelerinde üreticilerce en fazla ter-

cih edilen yazlık ekmeklik buğday çeşitleri

arasına girmesi hedefleniyor.