Background Image
Previous Page  10 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 10 / 52 Next Page
Page Background

10

HABERLER

Toros Tarım’dan

nitelikli insan

gücünün gelişimine

tam destek

Toros Tarım, bünyesindeki tüm

şirketlerin eğitim ve gelişim

fonksiyonlarını tek çatı altında

birleştirdiği “Toros Akademi”yi

hizmete açtı. Nitelikli insan gücünün

desteklenmesini amaçlayan

Toros Akademi, sürdürülebilir

başarının yakalanmasını ve

gelişimin sürekliliğini ilke ediniyor.

Akademi’nin ilk ürünü olan “Liderlik

Okulu” Ağustos ayında tanıtıldı.

F

inansal ve operasyonel başarısını öğrenmeye ve deği-

şime açık insan kaynağı ile daha da yukarıya taşımayı

hedefleyen Toros Tarım, iş süreçlerinde ve çalışanları-

nın kişisel gelişimlerinde fark yaratacak eğitim ve gelişim

programlarını Toros Akademi çatısı altında topladı. Tüm şir-

ket çalışanlarının yönetsel, kişisel ve mesleki gelişimlerine

destek olmak amacıyla kurulan Toros Akademi, sürekli geli-

şimi bir şirket kültürü haline getirmeyi amaçlıyor. Bu hedef

doğrultusunda Toros Akademi, ilk olarak Liderlik Okulu’nun

lansmanını Ağustos ayında gerçekleştirdi.

Yöneticilerin liderlik gelişimini hedefleyen Liderlik Okulu,

üst düzey yöneticilere “Lider Yönetici Koçluk Programı” yo-

luyla; ilk ve orta kademedeki yöneticilerinin gelişimine ise

Bilgi Üniversitesi işbirliği ile geliştirilen “Temel Liderlik

Programı” yoluyla destek verecek.

Liderlik Okulu, müfredat mantığına uygun olarak ve Toros

Tarım’ın yetkinlikleri gözetilerek özel olarak tasarlanmış,

birbiri üzerine inşa edilen 9 günlük bir programdan oluşu-

yor. Bilgi Üniversitesi santralistanbul Kampusu’nda eğitim-

lere katılacak olan yöneticiler, kendilerine verilen sorumlu-

lukları yerine getirdikçe, eğitimlere katıldıkça ve katma

değerli projelerini sundukça kredi toplayacak ve Mayıs

2018’de mezuniyet şartlarını yerine getirenler kep atacak.

Üst düzey yöneticiler ise Liderlik Okulu kapsamında, 6-8

arasında değişen seanslarda koçluk alarak liderlik yetkinlik-

lerini güçlendirecek. Liderlik Okulu’na 12 üst düzey, 120 ilk

ve orta kademe yönetici katılacak.

OKULADÖNÜŞ