Background Image
Previous Page  8 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 8 / 52 Next Page
Page Background

8

HABERLER

Tekfen Mühendislik Ulaşım-Altyapı ve Mimariden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı

SelimErgun’la proje hakkında

Bize projenin geçmişi hakkında bilgi verir misiniz?

Biz Tekfen Mühendislik olarak 2010 yılında Karayolları Genel

Müdürlüğü’nden dört önemli otoyolun mühendislik işlerini aldık.

Bunlardan bir tanesi Kınalı-Çanakkale, ikincisi Çanakkale-

Savaştepe, üçüncüsü Ankara-Dumlupınar, dördüncüsü ise Dumlu-

pınar-İzmir Otoyolu’ydu. Projelerini yaptığımız bu dört otoyol ara-

sından Kınalı-Çanakkale ve Çanakkale-Savaştepe Otoyollarının

ortasında 1915 Çanakkale Köprüsü yer alıyor. Köprü projesi henüz

ihaleye çıkmamıştı o zaman. Köprü ile birlikte Malkara-Çanakkale

arasındaki 100 km’lik otoyolun yapımı geçtiğimiz sene ihaleye çıktı.

Yap-İşlet-Devret kapsamında ihaleyi Daelim-Limak-SK-Yapı Merkezi

Ortak GirişimGrubu kazandı. Ardından Karayolları, projeninmüşa-

virlik hizmetleri için bir ihale açtı. Otoyolun projesini zaten biz yap-

mıştık. Köprünün projesi ise yeni yapılacak. Köprünün proje süreci,

ardından inşaatı ve kesin projesi mevcut olan otoyolun uygulama

projesi ve inşaat kontrollüğü için yapılan bu ihaleyi biz kazandık.

Yabancı ortağınız Parsons ile nasıl bir araya geldiniz?

ABD’li Parsons Grubu’nun geçmişten gelen ciddi bir asma köprü

deneyimi var. Tekfen İnşaat da, Katar’da yeni alınan otoyol işinin

mühendislik kısmında Parsons’la çalışıyor. Bizim de Tekfen Mü-

hendislik olarak güçlü bir otoyol tecrübemiz var, ama Katar’daki

otoyol projesini taahhüt edilen sürede yapabilmek için bizim dışı-

mızda hazır bir ekibe ihtiyaç duyuldu. O aşamada Parsons’la bir

işbirliği yaptık. Bizden de bir ekip gitti Katar’a. Böylece Parsons’la

ilk ortak projemize başlamış olduk. Daha önce de birkaç kez tema-

sımız olmuştu ama ortak çalışma şansı bulamamıştık. Katar’da ilk

kez ortak bir projede yer aldık. Ardından Çanakkale Köprüsü

projesinde de birlikte hareket etme noktasında çok istekli oldu-

lar. Bu işbirliğinin gelecekte daha büyük projelerle devam etmesi-

ni ümit ediyoruz.

1915 Çanakkale Köprüsü Tekfen Mühendislik için

nasıl bir anlam taşıyor?

Çanakkale Köprüsü, her şeyden önce prestij açısından çok önem-

li bir proje. İki ayak arasındaki açıklık bakımından dünyanın en

uzun köprüsü. Bütün dünyanın gözü burada şu anda. Bütün

asma köprü müteahhitleri, projeciler, danışmanlar bu projeyi ya-

kından takip ediyor. Asma köprü konusunda Parsons’ın ciddi bir

deneyimi ve yeterliliği var. Amerika’nın en ünlü köprü firmala-

rından biri olan Steinman’ı 1988 yılında bünyesine katmış. Oto-

yol konusunda ise Tekfen Mühendislik olarak bizim ciddi bir de-

neyimimiz var. Aldığımız işin toplam büyüklüğü 164,3 milyon

TL. Ortak girişimin lideri biziz. Tekfen Mühendislik olarak bugü-

ne kadar üstlendiğimiz en büyük iş bu. Prestij olarak da bizim

için çok önemli bir proje. Bundan sonra benzer projeler için refe-

rans teşkil edecek bir iş. Sadece Tekfen Mühendislik olarak değil,

Taahhüt Grubu için de çok önemli bir gelişme. Asma köprü konu-

sunda grubumuza know-how anlamında ciddi katkı sağlayacak.

Projenin takvimi ve yapılacak çalışmalar hakkında bil-

gi verebilir misiniz?

Projede toplam 166 kişilik bir ekip görev alacak. Bizim görevimiz,

Karayolları adına projenin ve inşaatın kontrolü. Tüm proje ve in-