Background Image
Previous Page  5 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 5 / 52 Next Page
Page Background

5

A

ralarında dünyanın en büyük müteahhitlik firmalarının

da yer aldığı 40 ülkeden 250 üyesi bulunan saygın meslek

kuruluşu IPLOCA (Uluslararası Boru Hatları ve Deniz İş-

leri Müteahhitleri Birliği), bu yıl 25-29 Eylül tarihleri arasında

Mexico City’de düzenlenen 51. Yıllık Toplantısında Tekfen İnşaat’ı

biri “Sağlık-Emniyet” ve diğeri “Kurumsal Sosyal Sorumluluk” ala-

nında olmak üzere iki kategoride ödüllendirdi. Her iki dalda da

ikincilik ödülüne layık görülen Tekfen İnşaat, ödülleri IPLOCA

eski başkanlarından Tekfen Grup Şirketler Başkanı Osman

Birgili’nin de katıldığı törende, Tekfen İnşaat Genel Müdürü Le-

vent Kafkaslı ve İş Geliştirmeden sorumlu Genel Müdür Yardım-

cısı Fatih Can eliyle aldı.

IPLOCA, her yıl “Sağlık-Emniyet” dalında ve dönüşümlü olarak

“Çevre” ve “Kurumsal Sosyal Sorumluluk” dallarında üyelerinden

gelen projeleri değerlendirerek, belirli kriterler bazında ödüllen-

diriyor. Katılan projelerden biri “Winner” olarak birincilikle ödül-

lendirilirken, iki tanesi de “Runner-Up” (Yarış İkincisi) seçiliyor.

Chevron tarafından desteklenen Sağlık-Emniyet yarışmasına bu

yıl 13 proje başvurdu. Bu kategoride ikincilik ödülünü “Dik Ya-

maçlarda Çalışmak” projesiyle Tekfen İnşaat kazandı. Ödül, TA-

NAP projesinde, boru hattının geçtiği güzergâhta bulunan dik

kesimlerde çalışmaların daha güvenli bir şekilde yürütülmesini

sağlamak için alınan önlemlere istinaden verildi. Alınan önlem-

ler ve eğitim faaliyetleri sayesinde, özellikle kış aylarında iş ma-

kinelerinin kayması nedeniyle oluşan kazaların sayısında önem-

li bir azalma sağlandı. Bu çalışmalar, IPLOCA’nın İş Sağlığı ve

Güvenliği Komitesi tarafından değerlendirilerek ödüle layık gö-

rüldü.

Total tarafından desteklenen ve toplam 8 projenin katıldığı Ku-

rumsal Sosyal Sorumluluk alanında ise Tekfen İnşaat, ödülünü

Mevsimlik Tarım İşçilerinin Aile ve Çocuklarına Destek projesiyle

kazandı. Proje kapsamında Tekfen İnşaat’ın TANAP güzergâhı ya-

kınlarındaki mevsimlik işçi ailelerinin temizlik ve eğitim ihtiyaç-

larını karşılamaya yönelik destekleri ödüle layık görüldü.

Tekfen İnşaat, kurucu üyeleri arasında yer aldığı IPLOCA’nın bu sene

Mexico City’de düzenlenen 51. Yıllık Toplantı’sında, hem Sağlık-Emniyet

hem de Kurumsal Sosyal Sorumluluk dalında ödüle layık görüldü.

IPLOCA’dan

Tekfen İnşaat’a ödül