Background Image
Previous Page  11 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 11 / 52 Next Page
Page Background

11

T

ekfen Mühendislik bünyesinde, nitelikli

insan gücünü geliştirmek ve bilgi biriki-

mini kurumsallaştırmak amacıyla Tekfen

Mühendislik Akademisi kuruluyor. Şirketin

yeni beş yıllık strateji planında önemli hedefle-

rinden biri olarak yer alan Akademi, bugüne ka-

dar şirket içinde yürütülen eğitim programlarını

kurumsal bir yapı altında toplayacak. Ayrıca şirketin sahip

olduğu mühendislik deneyimi yazılı ve her an erişilebilir kaynaklara

dönüştürülecek.

Akademi’de şirketin deneyimli çalışanlarının yanı sıra grup bünyesin-

deki danışmanlar, yöneticiler, emekli çalışanlar ve üniversitelerden

davet edilecek akademisyenler eğitim verecek. Tekfen Mühendislik

Akademisi, yıl sonuna kadar faaliyete geçecek.

ALPARSLAN GÜRE

Tekfen Mühendislik Genel Müdürü

Tekfen Mühendislik’in en önemli sermayesi nitelikli insan gücü. Nitelikli insan gücümüzü sayıca ne

kadar artırabilirsek, dünya pazarında o kadar güçlü bir yer edinebiliriz. Tekfen Taahhüt Grubu’nun bir

EPC (Mühendislik, Tedarik, İnşaat) müteahhidi olma vizyonu doğrultusunda Tekfen Mühendislik’ten

beklenen de, olması gereken de zaten bu. Öte yandan, Taahhüt Grubu’nun en değerli hazinesi 60 yılı

geçmiş deneyimleri ve bilgi birikimi. Bu birikimin projelere taşınmasında da en büyük görev şüphesiz

mühendislik şirketi olarak bize düşüyor. Özellikle boru hatları başta olmak üzere, terminal yapıları,

petrol rafinerileri, depolama tankları gibi projelerde bugüne kadar kazanılmış olan çok değerli deneyim

ve bilgileri çalışanların hafızasından alıp, şirketin yazılı kaynaklarına dönüştürmemiz ve bu deneyimle-

ri öğrenilmiş dersler mantığı ile tüm çalışanlarımızla paylaşmamız gerekiyor. Biz bu öngörülerle yola

çıkarak, bugüne kadar uygulamakta olduğumuz şirket içi eğitim faaliyetlerimizi daha kurumsal bir

platforma taşımanın yararlı olacağı düşüncesiyle Tekfen Mühendislik Akademisi’nin oluşturulmasını

öngördük.

Tekfen Mühendislik Akademisi’nin ana hedefleri nitelikli insan gücü yetiştirmek, şirkete yeni gire-

cek çalışanlara verilecek uyum eğitimleri ile daha hızlı adaptasyonlarını sağlamak, şirket içi

bilgi ve deneyimleri çalışanlara aktarmak, yeni teknolojileri tanıtmak ve eğitimlerini ver-

mek olarak özetlenebilir. Akademide görev alacak eğitmenler esas olarak kadromuzda-

ki deneyimli arkadaşlarımız olacak. Tabii bunun yanında Tekfen Grubu içinde

farklı şirketlerde halen çalışmakta olan danışman arkadaşlarımızın ve

emekliye ayrılmış büyüklerimizin de bilgi ve deneyimlerini paylaşmaları

adına değerli katkılarını bekliyor olacağız. Bazı teknik konularda ise

üniversitelerle işbirliği yapmayı planlıyoruz. Yönetim olarak,

Tekfen Mühendislik Akademisi’nin şirketimize gerek ele-

man yetiştirme gerekse mühendislik kültürünü pekiştirme

adına büyük katkıları olacağına inanıyoruz. Önümüzdeki

süreçte akademinin faaliyetleri ilgili olarak sizleri bilgilen-

dirmeye devam edeceğiz.

Tekfen Mühendislik Akademisi

hayata geçiyor

NITELIKLI INSAN GÜCÜMÜZÜ SAYICA NE KADAR ARTIRABILIRSEK,

DÜNYA PAZARINDA O KADAR GÜÇLÜ BIR YER EDINEBILIRIZ.

Tekfen Mühendislik Akademisi fikri nasıl doğdu?

Akademi’nin hedefleri ve çalışma prensibi ne olacak?