Background Image
Previous Page  44 / 56 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 44 / 56 Next Page
Page Background

44

DOSYA

“ÇİFTÇİ UYANDI”

Türkiye’de tarımın kalbi olan Çukurova’da çiftçiye ihtiyaç duyduğu gübreyi

ulaştıran Toros Tarım bayileri, dünkü çiftçi profiliyle bugünkü çiftçi profili arasında

büyük farklar olduğunu, Türk çiftçisinin büyük aşama kaydettiğini anlatıyorlar.

Yeterli mi? Belki hayır. Ama tarımı daha bilinçli yapma noktasında sağlanan

ilerleme, geleceğe dair umut veriyor.

“ÇİFTÇİNİN EN BÜYÜK PROBLEMİ ENERJİ”

1

986 yılından beri Niğde Merkez bayisiyim.

Daha önce zirai ilaç satıyorduk. Gübre özel

sektöre girince bayi olmaya karar verdik. Gü-

venli bir marka olan Toros Tarım’a müracaat

ettik. 1989 yılında bayilik verdiler. İlk za-

manlar Toros pek bilinmiyordu. Çiftçinin yö-

neldiği başka markalar vardı. Sonradan hem

firmanın desteğiyle, hem de bizim çabamızla

Toros güçlü bir marka oldu. Açıldığımız gün-

den bugüne Toros dışında başka mal satma-

dık. Bu konuya büyük yatırım yaptık. 5.000

metrekare depolarımız var. Yıllardır bölge-

nin birincisiyiz. Bizim buraların ağırlıklı eki-

mi patatestir. Patates ekiminde bir yıl bir yılı

tutmaz. Bir sene çok iyi ürün veriyor, diğer

sene çok kötü olabiliyor. Patates dışında faz-

la bir ürünümüz yok. Ekim alanları da küçül-

dü. Çiftçiler başka yerlere gittiler: Sivas, Kay-

seri, Konya, Ereğli. Bu tabii müşteriyi de

azaltıyor. Buna rağmen pazar payımızı koru-

yarak devam ediyoruz.

“ÇIFTÇI ZOR DURUMDA”

Bizim buralarda sulama için yeraltı suların-

dan yararlanılıyor. Ama büyük sıkıntı var.

Elektrik kurumu özelleştiği için, çiftçiler se-

nelerdir var olan borçları yüzünden elektrik

alamaz duruma geldiler. Bir de eskiden 60-

70 metreden çıkan su, şimdi 150-200 metre-

den çıkıyor. Çiftçinin en büyük problemi

enerji. Ürün fiyatları düştüğünden, yeni to-

hum da alamıyorlar. Mecburen eski tohumla

üretmeye çalışıyor. O da kaliteyi ve verimi

düşürüyor.

Toros çok güvenilir bir marka. Bizim fiyatla-

rımız diğerlerine göre biraz daha yüksek. Bu

da kaliteden kaynaklanıyor. Bizimmüşterile-

rimiz Toros deyince gözü kapalı alır. Biz de

Toros’a güveniyoruz. O konuda çok rahatız.

Yalnız ekonomik şartlar öyle değişti ki, fiyat

markanın önüne geçti. Eskiden çiftçi illa

Toros olacak derdi. Şimdi 4-5 yıldır ucuz

mala rağbet arttı. Aslında çiftçi Toros almak

istiyor, ama maliyetlerden dolayı mecburen

ucuz mala yöneliyor. Sadece bizde değil, bü-

tün sektörlerde öyle.

“BEN BUGENÇLERINGÖZÜNDEN

ANLAMIŞTIM!”

İlk bayiliği aldığımız zaman biz Konya’ya

bağlıydık. Ahmet Bey vardı, Bölge Müdürü.

Bize sordu: “Ne kadar satarsınız?” Biz de, “Şu

kadar satarız”, dedik. “Bu kadar teminatla

söylediğiniz ürün satılır mı?” diye sordu. O

yıl çok güzel mal sattık. Hatta Türkiye üçün-

cüsü olmuştuk. Sonrasında, “Ben bu gençle-

rin gözünden anlamıştım, bizi hiç pişman

etmediler,” dedi. O zamanlar 25 yaşınday-

dım. 30 sene geçmiş. Eskiden teknoloji bu

kadar değildi. Bazı sıkıntılar çektik. Şimdi ise

hiçbir sorunumuz yok. Toros Tarım’ın bayisi

olmaktan çok memnunuz.

CAVİT AHMET ECEMİŞ

NIĞDE MERKEZ BAYISI