Background Image
Previous Page  49 / 56 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 49 / 56 Next Page
Page Background

49

Türkiye’deki yaklaşık

1,5 milyon

traktörün %10,7’si

Doğu

Akdeniz bölgesinde bulunur.

%10,7

Türkiye’de üretilen

karpuzun %27’si

%27

Türkiye’de üretilen

mısırın %30’u

%30

Türkiye’de üretilen

soyanın %90’ı

%90

Türkiye’de üretilen

narenciyenin %70’i

Çukurova’da yetişir.

%70

Çukurova, çok sayıda ova birimine ayrılır.

Bunların en büyüğü

205.000 hektar

genişliğindeki Ceyhan Ovası‘dır.

205.000hektar

Türkiye genelinde

sulamada

kullanılan 30 milyar m

3

suyun %6,4’ü Adana’da

kullanılır.

%6,4

Sadece Adana’daki

sulama

kanallarının uzunluğu

1.500 km’yi

aşar.

1.500km