Background Image
Previous Page  46 / 56 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 46 / 56 Next Page
Page Background

46

DOSYA

“ESKİDEN GÜBRE DEYİNCE ÇİFTÇİ GÜLÜP GEÇERDİ”

B

en 1931 doğumluyum. Antep’te dedem

sabun imalatçısıydı. O zamanlar bölgede

zeytinlikler olduğundan sabunculuk da var-

dır. Ben ilkokulu bitirdikten sonra babam

hangi okula gideceğimi araştırmış. 1944’te

Robert Kolej’e girdim, 1952 yılında mezun

oldum. Askerliğimi yaptıktan sonra evlen-

dim, iş hayatına atıldım. İthalatla meşgul-

düm; zirai ilaç ithalatı yapıyordum. Daha

sonra Toros Gübre’nin kurulduğunu haber

aldım. Gübre ithalatından vazgeçip Toros ba-

yisi oldum. Sanırım 30 küsur yıldır devam

ediyoruz. Anlayışlı, doğru, mertçe ve hiçbir

zaman üzüntü sıkıntı duymadan geçirdik bu

süreyi. Gelenler gidenler oldu. Hayat böyle.

Umarım daha da uzun olur bu süre.

Bize bağlı çalışan üç şubemiz, üç tane de zira-

at mühendisi çalışanımız var. Ben idareci

olarak, hep birlikte sıkı bir çalışma tempo-

suyla yürütüyoruz işimizi. Toros, her zaman

dürüst çalışan, doğruluğu ve kaliteyi hiçbir

zaman bırakmayan bir anlayışa sahip. Biz de

ona uygun olarak çalıştık hep. Dürüst bir sa-

tıcı olarak hürmet görüyorum, çiftçiyle yakın

çalışmaktan zevk alıyorum. 8 tane torunum

var. Bir tanesini yanıma transfer ettim.

“BIR ÇUVAL GÜBRE SATTIĞIMIZDA

‘OH BE!’ DERDIK”

Bölgemizde en çok buğday, fıstık, zeytin üre-

tiliyor. Toros Gübre, Antep’te kaliteli gübre

ismi olarak bilinir ve tercih edilir. Biz de bu

sayede satışta zorluk çekmeden malımızı ve-

rebiliyoruz. Eski zamanlarda, bir çuval güb-

reyi sattığımızda, “Oh be!” dediğimiz günler

olmuştur. 200-300 kg gübre satsak şapkamı-

zı havaya atardık. Şimdi tonlarla konuşuyo-

ruz.

O günlerden bugünlere çiftçi bilinçlendi. Bü-

yük bir aşama kaydetti. Gübre deyince eski-

den gülüp geçerdi. Çiftçi uyandı. Artık gübre-

siz ekim yapmıyor. İlaçsız mahsul almıyor.

Sulama tekniği olarak da bir bilinçlenme var.

Çok ilerleme var. Bugün her türlü yeniliğe

açıklar. Teknolojiden yararlanıyorlar. Onlar

böyle ilerlerken, biz de kendimize göre bü-

yük bir aşama kaydettik.

ORHANYETKİN

GAZIANTEP BAYISI

“MISIR ARTIK ALTERNATİFSİZ”

Y

aklaşık 25 yıl önce kendi işyerimi açtım.

Genelde tarım ilaçları üzerineydi ilk faa-

liyetimiz. Sonrasında mısır tohumu ve gübre

geldi. Şu anda çiftçinin ihtiyacı olan tüm

malzemeyi karşılıyoruz. 6 yıldır da Toros ba-

yisiyim. Toros’u tercih ettim, çünkü gübrede

Toros bütün firmaların önünde. Tüm çeşitle-

ri bulunduran, Türkiye’nin her yerine yatı-

rım yapan bir firma. Sektörün en büyüğü. İl-

çeler de dahil olmak üzere, birçok bayiliği

var. Kurumsal bir firma.

Bölgemizde genelde %60 oranında mısır ta-

rımı yapılıyor. Kalan %40’ın dağılımı da %10

pamuk, %10 soya, %10 hububat, ayçiçeği ve

buğdaydır. Aşağı yukarı 15 yıldır bu oranlar

devam ediyor. Mısır konusunda Adana, öncü

pozisyonda. Dünyada mısır verim ortalama-

sının en yüksek olduğu yer Adana’dır.

Adana’nın iklimi mısıra çok uygun, çiftçi de

çok bilinçli. Daha önce hep pamuktu ama mı-

sır artık alternatifsiz.

Bundan 15-20 yıl önce pamuk ekilirken ta-

rım ilacı çok kullanılırdı. Şimdi ise tarım ilaç-

ları çok azaldı. Mısır için taban gübresi kulla-

nılır, dekar başına 60 kg. Bir de baharda üst

gübreleme yapılır. O dönemde de dekara 60-

65 kg gübre atılır. Gübre fiyatları piyasa ve

dünyayla hemen hemen aynı düzeyde ama

işçilik ucuz. Bunun sağladığı bir avantaj var.

Buradaki toprak ve iklimin verimliliğe olum-

lu etkisi de çiftçinin yüzünü güldürüyor.

Çiftçinin belki de tek şikâyeti enerji.

PEŞIN ŞIKÂYET!

Biz mısır ve buğday tohumu da satıyoruz.

Çiftçi eker ve bir hata çıkarsa hemen şikâyet

eder. Yetkili eleman da gider bakar. Geçmiş

zaman, bir çiftçimiz mısır tohumuyla alakalı

şikâyette bulundu. Teknik elemanlar da ya-

kın bir köydeydi. Hemen onları aradım. Tek-

nik elemanımız oraya vardığında çiftçiye so-

runun ne olduğunu sormuş. O da, “Ben daha

mısırı ekmedim. Komşuların şikâyeti vardı,

siz gelene kadar ben mısırı ekmiş olurum

diye düşündüm,” demiş. Yani kafasında, “Na-

sıl olsa 1 hafta, 10 gün sonra ancak gelirler”

diye düşünerek, daha ortada hiçbir şey yok-

ken kulaktan dolma laflarla şikâyette bulun-

muş. İşte çiftçi psikolojisi! İşletmemizde 20

kişi çalışıyor. Yarısı ofiste, diğer yarısı da ta-

şımacılıkta çalışıyor. Hızlı ve gününde teslim

edebilmek için teslimatları biz yapıyoruz.

HAKKI KÖSE

ADANA MERKEZ BAYISI