Background Image
Previous Page  42 / 56 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 42 / 56 Next Page
Page Background

42

HABERLER DOSYA

SOSYAL SORUMLULUKLARININ

BİLİNCİNDE BİR KURULUŞ

Uzun vadeli başarının sadece ticari başarılarla değil, toplumsal payla-

şımlarla artacağına inanan Toros Tarım, üretim faaliyetlerinin yo-

ğunlaştığı Akdeniz Bölgesi’ndeki varlığını sosyal sorumluluk çalışma-

larıyla da destekliyor. Bunların başında, eğitim geliyor. Toros Tarım,

üretim tesislerinin bulunduğu Ceyhan’da 1997 yılında açtığı Toros

Tarım Anadolu Lisesi ve 1998 yılında açtığı Toros Tarım İlköğretim

Okulu yoluyla bölgenin eğitim altyapısının geliştirilmesine destek

verirken, bölgedeki çocuk ve gençlerin hayata daha iyi hazırlanması-

na yardımcı oluyor.

Toros Tarım, ayrıca 2012 yılında Tekfen Vakfı tarafından Ceyhan’ın

Sarımazı beldesinde inşa edilen Toros Tarım Necati Akçağlılar İlköğ-

retim Okulu’nun bakım, onarım ve genel ihtiyaçlarını da karşılıyor.

Yine Toros’un bölgedeki varlığı nede-

niyle Tekfen Vakfı tarafından 2014

yılında Tohum Otizm Vakfı işbirliğiy-

le Ceyhan’da açılan Özel Eğitim Uy-

gulama Merkezi, otizmli çocukların

eğitim ihtiyaçlarının karşılanmasına

destek veriyor.

Öte yandan Toros Tarım yıllardan

beri, yurtiçi ve yurtdışından çok sayı-

da ünlü müzisyenin katılımıyla dü-

zenlenen Mersin Uluslararası Müzik

Festivali’nin sponsorları arasında yer

alıyor.