Background Image
Previous Page  47 / 56 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 47 / 56 Next Page
Page Background

47

R

eyhanlı bayisi olarak Toros Tarım’dan

önce yaklaşık 6-7 yıl diğer firmalarla ça-

lıştık. Yaklaşık 17 yıldır da Toros ile çalışıyo-

ruz. Çok şükür Toros’la çok rahat ettik. Ürün

çeşitleri geniş. İstediğimiz ürünü istediğimiz

zaman bulabiliyoruz. Sevkıyatlarla ilgili pek

sıkıntımız olmuyor. Ürünlerinin arkasında-

lar. Ufak tefek sıkıntılar olduğu anlarda bile

hemen müdahale ederler. Çiftçimiz de bun-

dan memnun oluyor. Bu nedenle aynı ürün

olsa bile, Toros’u biraz daha pahalıya satabil-

me durumumuz var. Çünkü Toros, insanlara

güven veriyor. Rahat satıyoruz, mutluyuz.

“TEK SORUNUMUZ SU”

Bölgemizde soğan, havuç, mısır, pamuk ve

buğday ağırlıklı ekim yapılıyor. Bizim ova-

mız çok verimli bir arazi. Bunun yanı sıra

rutubet yok. Özellikle Reyhanlı’da, yazın

Temmuz-Ağustos aylarında bile bir rüzgâr

vardır. Onun için Reyhanlı’da insanlar yayla-

ya gitme ihtiyacı duymazlar. İklimi çok güzel

olduğu için çok çeşitli desenlerde ürün yeti-

şebiliyor. Dışarıdan gelen tüccarlar bile daha

sonraları çiftçilik yapmak için kendilerine

ortak arıyorlar. Tek sorunumuz su. Elektrik

enerjisi ile yeraltı suyu kullanıyoruz. Onun

da çiftçiye çok büyük maliyeti oluyor. Su

seviyesi çok aşağıda olduğu için, çok fazla

enerji harcamak gerekiyor. Bu çiftçilerimizin

en büyük problemi. Adana’daki çiftçinin su-

lama maliyeti ile Reyhanlı’daki çiftçinin su-

lama maliyetini karşılaştırsak, Reyhanlı’daki

çiftçi 10 misli daha fazla ödüyordur. Ayrıca

Reyhanlı’da çiftçimiz ikinci ürün ekemiyor

suyun yetersizliği dolayısıyla. Su kıtlığı ne-

deniyle çoğunlukla damla sulama yöntemine

başvuruyor. Reyhanlı Barajı’nın temeli atıldı,

yaklaşık 4-5 yıl önce. Onun çalışmaları de-

vam ediyor. Birkaç sene içerisinde biteceği

söyleniyor. O baraj bittiğinde çiftçimiz güzel

günler görecek.

“BANANEDEN TOROS VERMEDIN!”

Reyhanlı’daki çiftçimiz tarımdaki yeniliklere

yavaş yavaş alışmaya çalışıyor. Toprak analizi

yaptırıyor, fakat ne hikmetse analizleri çok

fazla dikkate almıyor. Bizim burada tarım

alanları ortalama 100-200 dönümlük arazi-

lere bölünmüş durumda. Bunun yanı sıra kü-

çük ölçekli müşterilerimiz de mevcut.

Reyhanlı’da sadece tarım olduğu için burası

çok büyük göç almadı. Tarım yapmayan in-

sanların burada yaşaması çok zor. Ekonomi

tarıma dayalı olduğu için, mevcut imkânlar

ancak Reyhanlılara yetiyor.

Toros her zaman bizi rahat ettirdi. Yükümüzü

aldı. Sorumluluğu fazlasıyla üstlendi. Bizim

de emeğimiz oldu ama markamızın emeği çok

daha fazla. Sevkıyat konusunda sıkıntı yaşat-

mıyor. Eskiden bazen gecikmeler olurdu, son

birkaç senedir malımız tam zamanında geli-

yor. Bir gün bir müşterimiz geldi. O sırada is-

tediği ürün sadece başka bir markadan vardı.

Ben de çalışanlarımıza malı hazırlamalarını

söyledim. Ama sonra müşteri malı görünce,

“Sen bana neden Toros vermedin!” diye çıkış-

tı. Biz de elimizde Toros olmadığını, ayrıca

diğerinin daha ucuz olduğunu söyledik. Müş-

terim illa ki Toros istedi. Çalışanlarımız dahil

bunu duyunca hepimiz mutlu olduk.

“TOROS HER ZAMAN BİZİ RAHAT ETTİRDİ”

MURAT AKSOY

HATAY REYHANLI BAYISI