Background Image
Previous Page  54 / 56 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 54 / 56 Next Page
Page Background

54

HABERLER

Kazasızlık

başarılarına devam

T

ekfen İnşaat İnsan Kaynakları, ça-

lışanlar ve adaylarla bağlantıda

kalmak, sorun ve ihtiyaçlarını za-

man kaybetmeden tespit etmek ve aynı

hızda çözüm üretmek için mobil cihaz-

lardan (akıllı cep telefonu ve tabletler)

ulaşılabilen bir uygulama geliştirdi. TIK

adını taşıyan bu uygulama sayesinde

Tekfen İnşaat, çok farklı coğrafyalarda

12 milletten 14 binin üzerinde çalışanı

ve diğer takipçileriyle sürekli iletişim

sağlayabileceği interaktif bir platform

yarattı.

Uygulamayı mobil cihazına indirenler

şirkete ait yeni projeler, etkinlik haber-

leri ve yıllık eğitim planları gibi bilgile-

re kolayca erişebiliyorlar. Ayrıca kişisel

profillerini oluşturarak, eğitimleri ve

profesyonel geçmişleri hakkında bilgi

aktarıyor ve sonrasında her türlü durum

güncellemesini telefonları aracılığıyla

kolayca gerçekleştirebiliyorlar. Profilini

oluşturan kullanıcılar iş ilanlarına ko-

laylıkla başvurabiliyor ve İnsan Kaynak-

ları departmanıyla temasa geçebiliyor.

Uygulama aynı zamanda, yeni çıkan iş

ilanlarına uygun nitelikteki kullanıcı-

lara otomatik bilgilendirme mesajları

gönderilmesini sağlıyor.

Tekfen İnşaat’a güncel bir çalışan ve

aday havuzu tutma imkânı sağlayan TIK

uygulaması, Tekfen’in çalışanlarıyla ya-

kaladığı kuvvetli aidiyet duygusunu di-

ğer takipçileriyle de yaratmayı amaçlı-

yor. Uygulama, teknolojinin İnsan

Kaynakları için nasıl yaratıcı bir şekilde

kullanılabileceğinin de başarılı bir örne-

ğini oluşturuyor.

g

Çalışanlar artık

bir TIK uzakta

Tekfen İnşaat, çalışanları ve takipçileriyle iletişimini güçlendir-

mek için artık teknolojiden yararlanıyor. Yeni geliştirilen mobil

uygulama, şirketle çalışanları arasında karşılıklı bir iletişim köp-

rüsü kuruyor.

İNSAN

KAYNAKLARI

T

ekfen İnşaat’ın BTC Boru Hattı Onarım ve İyileştir-

me İşleri projesinde elde ettiği 3,5 milyon adamsaat

kazasızlık başarısı, işveren BTC Exports Turkey ta-

rafından belgelendi. 2008 yılından bu yana, 1.076 km

uzunluğundaki boru hattı üzerinde her mevsimde yürütü-

len projede 6,5 yıldır kayıp zamanlı kaza yapılmadan çalış-

maların devam ediyor olması, Tekfen’in iş sağlığı ve güven-

liğine verdiği önemin en somut göstergesi.