Background Image
Previous Page  3 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 3 / 52 Next Page
Page Background

3

Editörden

Ya başarıya giden yol

başarısızlıktan geçiyorsa?

Hemen her gün çok farklı kişi ya da gruplar,

yine birbirinden farklı konularda destek tale-

bi için Tekfen’e başvuruyorlar. Bu başvurula-

rın hemen hepsi de Kurumsal İletişim tara-

fından değerlendirilip yanıtlanıyor. Herkese

destek olmak mümkün değilse de ilkesel ola-

rak kimseyi yanıtsız bırakmıyoruz. Holding

ya da Vakıf olarak üstlendiğimiz sponsorluk

ya da sosyal sorumluluk projelerini elimiz-

den geldiğince sahiplenmeye çalışıyor, çalış-

malara sadece maddi destek veren bir kuru-

mun ötesinde bir çözüm ortağı gibi dahil

olmayı seviyoruz. En çok da gençlere yardım

eli uzatmak keyif veriyor. Bu vesileyle geçen-

lerde e-posta kutusuna düşen bir yazıyı sizin-

le paylaşmak istiyorum. Ama önce kısa bir

bilgilendirme yapayım.

Holding olarak, Boğaziçi Üniversitesi Al-

ternatif Enerji Yarış Takımı BUAlert’e,

Türkiye’de elde ettikleri başarılara istinaden

Londra’da katılmaya hak kazandıkları Shell

Eco-Marathon Avrupa projesinde sponsor

olduk. Böylece takım, Avrupa’nın 26 ülkesin-

den gelen rakipleriyle boy ölçüşecekti. Genç-

ler gitti geldi ve bize aşağıdaki mesajı yazdı.

Sayın Dori Hanım,

Bildiğiniz gibi 21-29 Mayıs tarihleri arasında

Londra’da Shell-Eco Marathon 2017’deydik. Ya-

rış sonrası siz sponsorlarımızı bilgilendirmek is-

tiyoruz.

Pist, birincilik aldığımız Türkiye pistinden fark-

lıydı, en basit şekliyle Türkiye’de eğim yokken,

İngiltere pisti yokuşluydu. Türkiye pisti neredey-

se trafiksiz alanda sürülmüşken, Londra pisti

bir şehir pistiydi ve kimi bozukluklara sahipti.

Aracın süspansiyon sistemi olmadığını da düşü-

nürsek, bunun sürüş üzerinde önemli bir etkisi

vardı. Yarışa tüm bunları göz önüne alarak ha-

zırlandık. Yarış süresince her şey planladığımız

şekilde gitmedi. Aksilikler ve şanssızlıklar yaşa-

dık. Sonuçtan BUAlert olarak memnun değiliz

ama tam anlamıyla son ana kadar elimizden

gelen her şeyi yaptığımızdan emin olmanızı iste-

riz.

Organizasyonun başından itibaren kimi ak-

siliklerle boğuştuk. Ancak bizi en çok üzenler,

araba üzerinde yaşadıklarımız oldu. Birinci

olduğumuz Türkiye yarışından sonra yenile-

diğimiz parçalar bizi yarı yolda bıraktı. Kimi

kalibrasyon sorunları yaşadık. Yarışın kuralla-

rında belirtilen 4 deneme hakkımızın 3’ü bu ve

bunun gibi düzeltilmesi kolay (yeni parçaların

hepsinin yedeği yanımızdaydı, sadece değişti-

rilmesi sorunu düzeltmek için yeterli oluyordu)

sıkıntılarla elimizde eridi. Son deneme hakkımı-

za geldiğimizde, zincirimizi Türkiye yarışındaki

zincirimizle değiştirmiştik. Temel hayat bilgisi

hepimize bisiklet zincirinin yağlı olması gerek-

tiğini öğretmiştir; biz de bu bilgiyle yanımızda

makine yağı götürmek istediysek de uçağa al-

mamız mümkün olmadı. Dayanışmaya olan

güvenle, diğer takımlardan makine yağı istedik

ve bulduk. Yani bulduğumuzu zannettik. Son

hakkımızda, araç 7 tur attı ve durdu. Nedenini

öğrenmek amacıyla motor kısmına baktığımız-

da bizi kupkuru bir zincir karşıladı. Dayanış-

maya olan güvenle aldığımız yağ, aslında yağ

sökücüymüş, zincire “endüstriyel cif ” sıkmışız

diyebiliriz. Üzerinde Kiril alfabesiyle yazılanla-

rı araştırmaya hiç yeltenmemiştik; makine yağı

değil yağ sökücü yazıyormuş. Türkiye’ye ne ya-

zık ki elimiz boş döndük. Çıkardığımız dersleri

not defterimize yazdık. Yaşadığımız sorunların

sonucunda ve yarış ortamında genişleyen viz-

yonumuzla aracımız üzerindeki değişiklikleri

planladık. 2017 Eylül’deki Türkiye yarışı için

de, 2018 Londra için de artık daha güçlüyüz di-

yebiliriz.

Desteğiniz için çok teşekkür ederiz. Birlikteliği-

mizin daha uzun yıllar devam etmesi dileğiyle.

İyi çalışmalar,

BUAlert Ailesi

Şimdi baştan sona başarısızlıklarla dolu olan

bu hikâyeyi niye paylaştın diye sorabilirsiniz.

Üzerine bir de destek olmuşuz. Çünkü, ben

bu yazıya bayıldım. Bu ne şahane bir yazı!

Herkesin kendini aşırı övdüğü, noksanlar-

dan neredeyse hiç bahsedilmeyen bugünkü

dünyada, bu çocuklar eğri oturup doğru ko-

nuştular. Ellerinden gelen her şeyi yaparak

(okurken ben buna ikna oldum, o telaşlı çır-

pınmalarını hisseder gibi oldum) son ana ka-

dar vazgeçmemişler, adım adım her şeyi ana-

liz edip gerekli dersleri çıkartarak bir dahaki

sefer nasıl daha iyisini yapacaklarını şimdi-

den düşünmeye başlamışlar. Tekfen’in ku-

rucu ortakları da hep öyle öğretmediler mi?

Bildiğin işi en iyi şekilde yap, asla vazgeçme,

bilimin gücüne inan... Geleceğin mühendisle-

ri böyle çocuklarsa, Tekfen’in de kapısı onlara

ardına kadar açık olur. Ne dersiniz?

Sevgi ve saygılarımla,

Dori Kiss Kalafat

dori@tekfen.com.tr