Background Image
Previous Page  8 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 8 / 52 Next Page
Page Background

8

HABERLER

P

rojeleri zamanında ve bütçesi için-

de bitirme konusunda başarılı bir

geçmişe sahip olan 60 yıllık bir şirketler

topluluğu olarak, birçok önemli proje

ile 12 yılı aşkın bir süredir Katar halkının

hayatını kolaylaştırmaya küçük de olsa

bir katkı sağlamış olmaktan büyük gurur

duyuyoruz. Ülkeyi ilk kez henüz bir yıl

önce ziyaret etmiş eski bir Tekfen çalışanı

olarak, Katar’ın bir insanın bulunmak ve

çalışmak isteyeceği bir ülke olduğunu

söylemeliyim. Kendi açımızdan, Katar

halkıyla dostluğu aşan, kardeşlik merte-

besinde bir ilişkimiz olduğunu düşünü-

yoruz. Çünkü her seviyede ve gittiğimiz

her yerde karşılaştığımız sıcak ilgi, sadece

kardeşlik çerçevesinde değerlendirilip

anlaşılabilir. Katar, bizim için sadece mü-

teahhitlik kontratlarına imza atılacak bir

ülke değil, aynı zamanda ünlü, “Katar en

iyisine layıktır!” mottosunu sahiplenmiş

yerel şirketlerle de ortak girişimler yapıla-

cak bir ülke niteliğindedir.

“İNSANINBULUNMAK

VE ÇALIŞMAK

ISTEYECEĞI BIR ÜLKE”

Cahit Oklap

Tekfen Taahhüt Grubu Şirketleri

Yönetim Kurulu Başkanı

“KATAR’IN 2030

HEDEFLERINE DAHA

FAZLA KATKIDA

BULUNABILECEĞIMIZE

INANIYORUZ”

Levent Kafkaslı

Tekfen İnşaat Genel Müdürü

T

ürkiye dışında, Azerbaycan’la birlikte

en büyük pazarlarımızdan biri olan

Katar, Tekfen Taahhüt Grubu olarak 12

yıldır keyifle iş yaptığımız, çalışmaktan ve

geleceğini inşa etmekten onur duydu-

ğumuz ülkelerden biridir. Ülkede inşa

ettiğimiz boru hatları, endüstriyel tesis

ve otoyol projeleriyle Katar’ın ekonomik

ve sosyal gelişiminde rol almak, bizim

açımızdan bir gurur vesilesidir.

Katar, sürdürülebilir büyüme yönünde

önemli adımlar atan, canlı ve enerji dolu

bir ülke. Müteahhitlik ve mühendislik

alanında sahip olduğumuz 60 yıllık de-

neyimimizi, ülkenin ekonomisini çeşitlen-

dirmeyi ve sosyal-çevresel sürdürülebi-

lirliğini güvence altına almayı hedefleyen

“Katar Ulusal Vizyon 2030” hedefleri

doğrultusunda daha etkili bir şekilde kul-

lanabilmeyi arzuluyoruz. Tekfen Taahhüt

Grubu olarak büyük bir potansiyele sahip

olan Katar’ı, günümüz global piyasasında

çalışılabilecek en doğru ülkelerden biri

olarak değerlendiriyor ve bu potansiyeli

hem ülkemiz hem de şirketimiz adına en

verimli şekilde değerlendirmek istiyoruz.