Background Image
Previous Page  11 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 11 / 52 Next Page
Page Background

11

SinanUzan

TÜSİAD’da

Tekfen Holding Yönetim Kurulu

Üyesi Sinan Uzan, Tekfen’i temsilen

TÜSİAD ailesine katıldı. Bu üyelik,

TÜSİAD Onursal Başkanı Feyyaz

Berker’den, torunu Sinan Uzan’a

bir devir teslim niteliğini de taşıyor.

A

ralarında Tekfen Holding kurucu or-

taklarından Feyyaz Berker’in de bu-

lunduğu bir grup işadamı ve yönetici

tarafından 1971 yılında kurulan TÜSİAD,

Türkiye’nin en etkin sivil toplum kuruluş-

larından biri. Feyyaz Berker, kuruluşundan

sonra derneğin ilk 8 yılında başkanlığını üst-

lenerek TÜSİAD’ın yapılanmasında önemli

bir rol oynadı. Bu dönemde TÜSİAD, Feyyaz

Berker önderliğinde Türkiye’nin dış politika-

da yaşadığı sorunlara destek vermek amacıyla

uluslararası lobi faaliyetlerinde de bulundu.

1979 yılında TÜSİAD başkanlığından ayrılan

Feyyaz Berker, o tarihten sonra Yüksek İstişa-

re Kurulu Başkanlığı’na ve TÜSİAD Onursal

Başkanlığı’na seçildi. Aynı şekilde Ali Nihat

Gökyiğit de Onursal Üye olarak TÜSİAD üye-

leri arasında yer alıyor.

TÜSİAD’a katılan Sinan Uzan’a başarılar dili-

yor, Feyyaz Berker’in bayrağını başarıyla ileri-

ye taşımasını diliyoruz.