Background Image
Previous Page  56 / 56
Information
Show Menu
Previous Page 56 / 56
Page Background

ANILARDA KALANLAR

Cumhuriyetin ilanından sonra sınırlı imkânlar ve yokluklar içinde gelişmeye çalışan Türkiye, yeterli iş ma-

kinesi bulunmadığından imar işlerinin çoğunu insan gücüyle yapmak zorunda kalmıştı. Milli bir dava olan

demiryolları için inşa edilen tüneller bile çoğu kez balyozla, kazma kürekle delinerek açılmıştı. Bu durum,

Marshall Planı kapsamında ilk iş makinelerinin gelmeye başladığı 1947 yılına kadar devam etti. Amerikan

yardımıyla ithal edilen iş makineleri, o güne kadar hep insan gücüyle çalışmaya alışmış Türk inşaat sektö-

rü için olağanüstü bir yenilikti. Öyle ki, devasa büyüklükteki yol projelerinde çalışan mühendisler bile,

kendi aralarında iş makinelerini “gerekli bulanlar” ve “gerekli bulmayanlar” diye ikiye bölünmüştü. Kazma

küreğin yerini artık makineler almaya başlarken, eski kafalı mühendisler, en ucuz, en iyi ve en süratli işin

makinelerle yapılabileceğine inanmak istemiyorlardı.

Buna rağmen, makinelerin inşaat sektörüne girişi, Türkiye’nin 1952 yılında NATO’ya üye olmasından sonra

inşa edilmeye başlayan askeri tesisler sayesinde iyice hız kazandı. Gelgelelim bu durum, yeni sorunları da

beraberinde getirdi. Çünkü bu makineleri kullanabilecek ehliyetli operatörleri ve bakım-onarımlarını yapa-

cak ustaları bulmak kolay iş değildi. Ayrıca makinelerin sürekli çalışabilir tutulabilmesi için gereken yedek

parçaların yurtdışından getirilmesinde de büyük sorunlar yaşanıyordu. Parça bulunamadığı için makinele-

rin aylarca yattığı oluyordu.

Görüldüğü gibi, Tekfen İnşaat’ın kurulduğu 1957 yılında Türkiye, müteahhitler açısından hem fırsatlar hem

de zorluklar ülkesiydi. Şirketin kurucularından Feyyaz Berker’in anlattığı şu hikâye, bugün binlerce maki-

neden oluşan büyük bir parka sahip olan Tekfen’in, o günlerde hangi şartlarda işe başladığını hayal etme-

mize belki biraz yardımcı olabilir:

“Bir gün artık inşaat işlerine girmeye karar verdik ve bir ihaleye katıldık. Açıkçası bu ihale bizim için bir

dönüm noktası oldu. Ancak inşaat demek, makine demek. Tek başına bilgi de yetmiyor, mühendislik de

yetmiyor. Birçok makine almamız gerekiyordu, ama paramız yoktu. İhaleyi kazanınca, idareden aldığımız

avanslarla satın almalara başladık. Kazandıkça ilave ettik ve sonunda çarkı çevirecek kadar bir şeylerimiz

oldu. Ama tabii bunun için çok çaba sarf ettik. O günleri hatırlıyorum, gece gündüz çalışıyorduk. Hep başın-

daydık işin. Bir mühendis dahi tutacak imkâna sahip değildik. Kendimiz mühendistik, gençtik, öyle bir

lüksümüz yoktu. Küçük bir büroda kendimiz çalışarak işi götürmeye çalıştık. İsabet de olmuş. Nitekim baş-

ka türlü bugünkü kadrolara ulaşamaz, bugün çalışan arkadaşların güvenini ve sevgisini kazanamazdık.

Mühim olan da bu. Bizim için en önemli değer bu.”

Türkiye iş makineleriyle tanışıyor