Background Image
Previous Page  106 / 107 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 106 / 107 Next Page
Page Background

60.yıl

104

(Lakerta) Bey kızını mimar yaptı, beni de inşaat mühendisi.

“Biz, sizi yetiştireceğiz!” dedi. HEP İstanbul projesini yapıyoruz

şimdi.

Atilla Yücesan

Bu aile duygusu, başındaki idareciden memnun olmak, arkadaşla-

rından memnun kalmak, grup ilişkileri... Bunlar iş hayatında çok

önemli. Mesela, Osman arkadaşımız şirkete yeni geldi, ne yapaca-

ğız? Kendisine sevdirmemiz lazım bu işi. Bizde öyle ast-üst mese-

leleri yoktur pek. Ben 25. yılımı doldurdum şirkette. Hakikaten o

kültürü aldım Tekfen’den. Genel müdürümün odasına da rahatlık-

la girip konuşabilirim, ama aynı zamanda Osman gibi genç arka-

daşlarımla da oturup konuşurum. Çünkü hepimiz aynı bütünün

parçalarıyız.

Kıdem deyince Tekfen’de Dehşan Başbuğ’a ayrı bir pencere

açmak lazım. Bir şirkette 52 yıl kıdem sahibi olmanın ne

anlama geldiğini özellikle genç arkadaşlara sormak

istiyorum.

Deniz Eren Öğretir

Ben çalıştığım şantiyeden Dehşan Bey’i tanıyorum. Kendisine iyi

bakmış bir insan. Sahaya çıktığında da, ofisteyken de, yanına bir

şey sormaya gittiğim zaman Dehşan Bey benden daha enerjik du-

ruyor. Ben sahadan yorgun argın döndükten sonra diyorum ki

kendi kendime, “Dehşan Ağabey de benim olduğum yerdeydi. Aynı

çamura bastık, aynı şekilde çamura saplanıp ayağımızı kaldırama-

dık” - gerçi o kaldırıyor ya! Çalışanlardaki bu bağlılığı, bu sevgiyi

yaratmakta, firmanın elemanlarına duyduğu saygı ve onlara verdi-

ği önem -bu ister parasal açıdan olsun ister manevi açıdan olsun-

çok önemli. Aynı şekilde elemanının sağlığına, güvenliğine verdiği

önem çok önemli. Çalışan, “Ben burası için bir anlam ifade ediyo-

rum demek ki,” diye düşündüğü zaman, kendisini tam olarak işine

verebiliyor.

Bu bağlılığı ve aile ortamını daha da geliştirmek için

Tekfen’de daha neler yapılabilir?

Müslim Torun

Şantiye standartlarında teknik olarak bakıldığında, her proje biti-

minde en az bir tane proje müdürünün, iki tane şantiye şefinin,

her branştan da en az iki tane de kısım şefinin yetişmiş ve şantiye-

de görev alır hale gelmiş olması lazım. Çünkü kendi içinizden bil-

diğiniz, tanıdığınız kişileri etkili ve yetkili görevlere getiremediği-

niz sürece, hep dışarıdan kaynak bulmak zorunda kalıyorsunuz.

Bu da aksaklıklara yol açıyor. Yöneticilerin içeriden yetişiyor olma-

sı lazım. Bunun yollarını oluşturmak lazım.

Hüseyin Sezgin

Bu tür toplantılar daha sık yapılmalı mesela. Böyle bir ortamda To-

ros Tarım’dan, Ceyhan’dan konuşulduğunda, grupla yeni tanıştığı-

mızı hissediyorum desem yeri var. Çünkü daha önce kapalı kutu

gibiydik. Sanki ırak bir yerde, tek başımıza çalışıyormuş gibi hisse-

diyorduk kendimizi. Buradaki arkadaşların hiçbirini tanımıyorum

ben. Şirkette 25 yıllığım ama 1999’dan beri iş nedeniyle İstanbul’a

gelmedim, herhangi bir etkinliğe de katılmadım. Bu tür etkinlikler

artarsa, çalışanlar için çok daha verimli olacağını düşünüyorum.

Arzu Dodurga

Bizim gibi büyük gruplarda, belli bir yılı aşanların zamanı geldi-

ğinde yerlerini iyi yetişmiş gençlere bırakması gerektiği görüşün-

deyim. Tecrübeli olan arkadaşlar yeni arkadaşlarımıza yer açar ve

şirket olarak üst yönetimimiz de onlara gerekli eğitimleri verirse,

gençler şirkette daha çok kalıcı olabilirler diye düşünüyorum.