Background Image
Previous Page  9 / 78 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 9 / 78 Next Page
Page Background

9

Toros Tarım’ı

geleceğe taşıyacak değerler

B

ir kurumun değerlerinin, o kurumun sürdürülebilir büyümesinin temel taşların-

dan biri olduğu bilinciyle hareket eden Toros Tarım, şirketin hedeflerine ulaşma-

sında ortak bir yönetim anlayışı oluşturmak ve çalışanlar arasındaki uyumu güç-

lendirmek amacıyla değerlerini güncelledi. Tüm çalışanlar için bir ortak payda

oluşturması ve gerek iş yapış şekilleri gerekse müşteri, tedarikçi ve diğer paydaşlarıyla

ilişkiler için bir baz teşkil etmesi hedeflenen değerlerin lansmanı, çeşitli şirket içi etkin-

likleriyle geçtiğimiz Kasım ayında yapıldı. Değerlerini tüm çalışanlarının hayatlarının bir

parçası yapmayı hedefleyen Toros Tarım, bu yönde bazı teşvik ve ödüllendirme mekaniz-

malarını da devreye almayı planlıyor.

Toros Tarım, şirketi bugüne getiren ve 2021 hedeflerine ulaşırken

kuruma yol gösterecek olan değerlerini, üst yönetim liderliğinde ve

tüm çalışanların katılımıyla gözden geçirdi.