Background Image
Previous Page  11 / 78 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 11 / 78 Next Page
Page Background

Y

alın Global Network üyesi olan Türkiye Ya-

lın Enstitü tarafından iki senede bir dü-

zenlenen Yalın Zirve Konferansları’nın

8’incisi bu yıl 4-5 Aralık 2017 tarihlerinde

İstanbul’da gerçekleştirildi. Yurtiçi ve yurtdışın-

dan yaklaşık 50 konuşmacının yer aldığı konfe-

ransta sunumların yanı sıra uygulamalı eğitimlere

de yer verildi.

2017 yılı başında “başlama vuruşu” etkinlikleriyle

“Yalın Yönetim” yolculuğuna ilk adımını atan To-

ros Tarım, konferansa işletmelerden ve merkez-

den gelen geniş bir ekiple katıldı. Konferans, Yalın

Yönetim felsefesini tüm üretim süreçlerine uygu-

lamayı hedefleyen Toroslu katılımcılara farklı uy-

gulama alanlarını, çeşitli sektörlerdeki firmaların

yalın yolculuklarındaki deneyimlerini, zorlandık-

ları durumları ve başarılı uygulamalarını görme

fırsatı verdi.

“Düşünceden uygulamaya yalın dönüşüm” fikri

ile dönüşümün farklı evrelerinin ve farklı etkileri-

nin çokyönlü olarak değerlendirildiği konferans,

önceliklerin belirlenmesi ve odaklanılacak iyi uy-

gulamalar açısından da Toros Tarım’a önemli kat-

kı sağladı.

Toros, Yalın Zirve 2017 Konferansı’nda

YALIN ZİRVE KONFERANSLARI HAKKINDA

Yalın Global Network (Lean Global Network - LGN) üyesi olan Yalın Enstitü

tarafından her iki yılda bir yapılan Yalın Zirve Konferansları 1998 yılından

bu yana organize ediliyor. Temelde insana saygı, israfı önleme ve sürekli

iyileştirme prensiplerine dayanan bir üretim ve yönetim sistemi olan “yalın

düşünce” uygulamalarındaki başarı öykülerinin paylaşılmasını ve yalın

düşüncenin bilinirliğinin artırılmasını hedefleyen konferans, katılımcılar için

karşılıklı öğrenme fırsatının yaratıldığı bir platform olarak tanımlanıyor.

11