Background Image
Previous Page  9 / 56 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 9 / 56 Next Page
Page Background

9

“YALINÜRETİM” NEDIR?

Batı’daki üretim sistemini daha verimli hale getirmek üzere 1950’li

yıllarda ilk kez Toyota tarafından geliştirilen, bu nedenle de “Toyo-

ta Üretim Sistemi” olarak da bilinen Yalın Üretim’in temel amacı,

“değerin” ilk hammaddeden başlayarak kesintisiz bir şekilde hızla

son müşteriye ulaştırılması. Bunu başarabilmek için tüm değer

zincirine bir bütün olarak bakmak, israfları yok etmek ve tüm faali-

yetleri müşteri için mükemmel değer oluşturmak amacına yönlen-

dirmek gerekiyor.

Yalın Üretim’de “israf”, ürün ya da hizmetin kullanıcısına herhangi

bir fayda sunmayan, müşterinin fazladan bedel ödemeyi kabul et-

meyeceği her şeyi ifade ediyor. Tasarımdan sevkiyata kadar ürün/

hizmet yaratma aşamalarındaki her türlü israfın (hataların, aşırı

üretimin, stokların, beklemelerin, gereksiz iş, hareket ve taşımala-

rın) yok edilmesi ile maliyetlerin düşürülmesi, çalışanların verim-

liliğinin ve müşteri memnuniyetinin artırılması, piyasa koşullarına

uyum esnekliğinin kazanılması, nakit akışının hızlandırılması,

dolayısıyla firma kârlılığının artırılması hedef kabul ediliyor.

Yalın Üretim uygulamalarıyla sistemdeki israflar sürekli olarak

azaltılırken, kaynaklar daha fazla değer yaratmaya yönlendiriliyor.

Böylece firmaların kârlılığı ve rekabet gücü artarken, müşteriler

de kendilerine daha uygun, daha kaliteli ve daha ucuz ürün ve hiz-

metleri temin edebiliyor. Bu zincir tüm sektörlere ve tüm faaliyet

alanlarına yayıldığında, toplumsal zenginliğin artmasına katkıda

bulunuyor.