Background Image
Previous Page  8 / 56 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 8 / 56 Next Page
Page Background

8

HABERLER

Toros Tarım

Yalın

Yönetim

yolculuğuna

başladı

Y

alın Yönetim felsefesi, bir sistemdeki tüm israfların azal-

tılarak, kaynakların daha fazla değer yaratmaya yönlendi-

rilmesi için sürekli çaba gösterilmesi anlayışını içeriyor.

Toros Tarım, bu felsefeyi tüm üretim sürecine uygulayarak, şirke-

tin operasyonel süreçlerini iyileştirmenin yanı sıra israflardan

arındırmayı ve yerine getirdiği her faaliyeti mükemmelleştirmeyi

hedefliyor.

Yalın’ın en önemli bileşeni olarak insana vurgu yapan “Sensiz Ol-

maz!” sloganıyla düzenlenen etkinliklerde, yönetici ve çalışanlar

sembolik olarak “Yalın Üretim Topu” üzerine imzalarını atarak,

süreci sahiplenmeyi taahhüt ettiler. Şirket üst yönetiminin yap-

tığı konuşmalarda, tüm şirket çalışanlarının katılımının ve süreci

sahiplenmesinin önemine değinildi.

Süreç, önümüzdeki 3 yıllık yol haritasında Yalın Üretim’den baş-

layarak, Yalın Şirket’e doğru sürekli gelişim ve iyileştirme kültürü

temelinde devam edecek. Hazırlanan proje planı eşliğinde tüm

çalışanlara yalın araçlarla ilgili eğitimlerin verilmesi, bu araçların

çalışma alanlarında uygulanması ve yaygınlaştırılması planlanı-

yor. Bu kapsamda öncelikle siparişten teslimata kadarki tüm sü-

reç için mevcut durum değer akış haritalaması yapılarak, iş için

katma değer yaratmayan faaliyetler tespit edilecek. Böylece israf-

ların ortadan kaldırılması için hedeflenen gelecek durum harita-

sı çıkarılarak, adım adım iyileştirmeler gerçekleştirilecek. Tüm

bu çalışmalar önce çalışanların gelişimine, sonrasında işin ve şir-

ketin gelişimine katkıda bulunmaya yardımcı olacak şekilde de-

vam edecek.

g

Toros Tarım, 30 Ocak 2017 tarihinde Samsun ve

1 Şubat 2017 tarihinde Mersin, Torba ve Ceyhan

İşletmelerinde gerçekleştirilen başlama vuruşu

etkinlikleriyle “Yalın Yönetim” yolculuğuna ilk

adımını attı.

Ceyhan Üretim Tesisi

Mersin Üretim Tesisi

Samsun Üretim Tesisi

Ambalaj Tesisi