Background Image
Previous Page  12 / 44 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 12 / 44 Next Page
Page Background

12

HABERLER

Toros Tarım’dan

kısa... kısa...

Tarımsal üretim açısından büyük bir po-

tansiyele sahip ülkemizde, ekonomimizin

ana dayanaklarından birini tarım oluşturu-

yor. Bununla birlikte artan nüfus ve çeşitli

nedenlerle tarımsal alanların hızla azalma-

sı, birim alandan daha fazla ürün alınması-

nı zorunlu hale getiriyor. Bitkisel üretimde

yüksek verimin sağlanabilmesi için, bitkile-

rin dengeli beslenmeleri ve gübrelenmele-

ri büyük önem taşıyor.

Bu yıl Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakül-

tesi tarafından 12-15 Ekim tarihleri arasın-

da Adana’da gerçekleştirilen 7. Ulusal Bitki

Besleme ve Gübre Kongresi’nin ana başlık-

7. ULUSAL BİTKİ BESLEME VE GÜBRE KONGRESİ

TOROS’UN DESTEĞİYLE ADANA’DA TOPLANDI

BENZERSİZ ÖZELLİKLERİYLE

YENİ WEB SİTESİ YAYINDA

larını, tarımda bitki besleme ve gübreleme

konularındaki son bilimsel ve teknolojik

gelişmeler oluşturdu.

Türkiye Toprak Bilimi Derneği’nin katkıları,

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tarım-

sal Araştırmalar ve Politikalar Genel Mü-

dürlüğü, Tarım Reformu Genel Müdürlüğü

ve Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü’nün

destekleri ve Toros Tarım’ın ana sponsor-

luğunda gerçekleştirilen kongrede gübre

üretim ve tüketimi; gübreleme tekniklerin-

de gelişmeler; gübre kullanımı çevre ilişki-

leri; bitki - verim - kalite ilişkileri ve biyolojik

gübreleme gibi konular masaya yatırıldı.

Toros Tarım’ın kurumsal web sitesi (www.

toros.com.tr)

yaklaşık bir yıllık bir çalışma-

nın ardından tümüyle yenilendi. Öteden

beri kurumsal bilgilerin yanı sıra çiftçinin

iyi tarım ve doğru gübreleme konularında

ihtiyaç duyduğu bilgilere de yer veren To-

ros web sitesi, aynı yaklaşımla içerik olarak

daha da zenginleştirildi. Ayrıca yeni web

sitesi, pazarda benzeri olmayan bazı özel-

liklerle donatıldı.

TOROS ÇİFTÇİ

Toros’un ödüllü Toros Çiftçi Akıllı Tarım ve

Gübreleme Uygulaması’na geçiş sağlayan

bu bölümde Türkiye çapında tüm çiftçilere

bulundukları köy, hatta tarla bazında yerel

hava durumu bilgileri sunuluyor ve çiftçi-

ler gübrelemeye ya da sulamaya uygunluk

konusunda bilgilendiriliyor. Çiftçiler ayrıca

olumsuz hava koşullarına karşı uyarılıyor.

İNTERAKTİF FİLTRELER

Yeni web sitesine eklenen bu özellik saye-

sinde çiftçiler, bulundukları bölgeyi ve ilgi

alanlarını sisteme kaydederek, bölgelerine

ve ürünlerine yönelik bilgilere çok daha

hızlı erişim sağlayabiliyorlar. Tümüyle in-

teraktif olarak tasarlanan bu bölüm, kulla-

nıcılara aradıkları bilgiye pratik bir şekilde

ulaşma imkânı sağlıyor.

EĞİTİMMATERYALLERİ

İlk örnekleri yeni web sitesinde yer alan

eğitim filmleriyle çiftçilere anız yakma ve

doğru gübreleme gibi konularda pratik,

kolay anlaşılır görsel bilgiler sunuluyor.

Toros web sitesi ile eş zamanlı olarak, yeni

geliştirilen Toros Terminal web sitesi de

hizmete girdi

(www.torosterminal.com.tr)

.