Background Image
Previous Page  7 / 44 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 7 / 44 Next Page
Page Background

7

Rekorlara devam

K

urulduğu 1956 yılından bu yana boru hattı müteahhitliği ko-

nusunda pek çok iddialı projeyi hayata geçiren Tekfen İnşaat,

TANAP’ta bir dünya rekoruna imza attı. Bugüne kadar

Türkiye’de ve dünyanın pek çok farklı coğrafyasında 6 bin kilometre-

nin üzerinde boru hattı döşeyen şirket, dünyada ilk kez 2 bin metrelik

boru hattını 14 saatte birleştirerek kırılması güç bir rekor elde etti.

Avrupa’nın ve Türkiye’nin doğal gaz ihtiyacına cevap vermeyi hedef-

leyen 1.850 kilometre uzunluğundaki TANAP projesinde Sivas,

Yozgat, Kırşehir, Kırıkkale, Ankara ve Eskişehir illerinden geçen Lot

3’ün yapım işlerini üstlenen Tekfen İnşaat, bir çalışma günü içerisin-

de 5 kaynak istasyonu ve 16 kaynakçı ile toplam 145 adet kaynak

yapma başarısını gösterdi. Böylece tek seferde ve hatasız bir kaynak

işçiliğiyle birleştirilen 2 kilometrelik boru hattı, şu ana kadar 56” ça-

pındaki bir boru hattı projesinde dünyada gerçekleştirilmiş en uzun

montaj mesafesi olarak kayıtlara geçti. Ayrıca, kaynağı tamamlanan

Tekfen İnşaat, boru hattı mühendisliği uzmanlığını TANAP projesinde rekorlarla taçlandırıyor. Tekfen bir gün

içerisinde yapılan en yüksek sayıda otomatik kaynağı tamamlayarak bir dünya rekoruna imza atarken,

Sakarya Nehri geçişi için Avrupa’nın en uzun yatay sondajını gerçekleştirdi.

borulardan oluşan 5 km uzunluğundaki boru hattı parçası yekpare ola-

rak indirildi ve tek günde hattın 10 km’lik kısmının kanala indirme

çalışmaları başarıyla tamamlandı.

Diğer taraftan Tekfen İnşaat, yine TANAP kapsamında Avrupa’nın en

uzun yönlendirmeli yatay sondajını gerçekleştirdi. Projenin en zorlu

etaplarından biri olan ve yatak genişliği yaklaşık 1.100 metreye ulaşan

Sakarya Nehri, yatay yönlendirmeli sondaj tekniği ile alttan geçildi. Bu

çalışma, gerek boru çapı (56 inç - 1,42 m) gerekse uzunluğu (1.100 m)

itibariyle Avrupa’nın en uzun yatay sondajı olma özelliğini taşıyor.

Delme işlemi tamamlandıktan sonra 22-28 Ocak tarihleri arasında bo-

runun açılan delikten sürülmesi planlanıyor.

Tekfen’in üstlendiği Lot 3 bölümünde Sakarya Nehri ile birlikte bugü-

ne kadar aralarında nehir, otoyol ve demiryolu olmak üzere 19 adet

büyük altyapı geçişi tamamlandı.

g