Background Image
Previous Page  11 / 44 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 11 / 44 Next Page
Page Background

11

Toros Tarım’a teknoloji ödülü

T

arım sektöründe ekonomik ihtiyaçlara cevap verebilen, mevcut pazarlara başa-

rıyla sunulabilecek ya da yeni pazarlar yaratabilecek, tarımsal üretime katma

değer katabilecek ve farkındalık yaratabilecek yeni ürün, proje veya hizmetleri

teşvik etmek amacıyla 9. kez düzenlenen Growtech Eurasia 2016 İnovasyon Tarım

Ödülleri sahiplerini buldu. Toros Tarım, “Toros Çiftçi Akıllı Tarım ve Gübreleme Uygu-

laması” ile yarışmanın Tarımsal Bilişim kategorisinde birincilik ödülünü kazandı.

Benzersizliği, yaratıcılığı ve teknolojiyi tarımla birleştiren çiftçi dostu özellikleriyle

“Toros Çiftçi” uygulaması, seçici kurul ve halkın oylarıyla birinciliğe ulaştı.

Growtech Eurasia Tarım İnovasyon Ödülleri beş kategoride dağıtılıyor. Yarışmaya, ta-

rım sektöründe faaliyet gösteren ulusal ve uluslararası tüm özel sektör kuruluşları

başvurabiliyor. Aday projeler seçici kurul tarafından bir ön değerlendirmeye tabi tu-

tulduktan sonra halk oylamasına sunuluyor.

g

“Toros Çiftçi Akıllı Tarım ve Gübreleme Uygulaması”, Growtech

Eurasia Tarım İnovasyon Ödülleri yarışmasında birinciliği kazandı.

TOROS ÇİFTÇİ AKILLI TARIM

VE GÜBRELEME UYGULAMASI

iftçilerin akıllı telefon, bilgisayar ve

tabletlerine ücretsiz olarak indi-

rebildikleri “Toros Çiftçi” tarımsal

karar destek uygulaması; çiftçiye ve

tarlaya özel gübreleme önerileri, saha

tecrübesi ile oluşan takvimleme ve

meteorolojik olarak doğru zamanda

uygulama uyarıları yoluyla çiftçilerin

en uygun işlemi, en uygun zamanda

yapmalarına yardımcı olmayı hedefliyor.

Çiftçilerin kısıtlı kaynaklarını doğru bir

şekilde yönlendirerek üretim verim-

liliklerini artırmalarına yardımcı olan

uygulama, tarlanın koordinatlarına, anlık

hava, toprak ve bitki özelliklerine göre

çiftçilere gübreleme önerileri sunarak,

tasarruf ve verim artışı sağlıyor.

Bilgilerini sisteme kaydeden çiftçiler,

uygulama sayesinde kendi tarlaları için

don, fırtına ve aşırı yağış riskleri hak-

kında önceden uyarıldığı gibi, yağış ve

sıcaklık birikimi gibi önemli zirai bilgileri

de edinebiliyor. Toros müşterisi olsun

ya da olmasın tüm çiftçilere açık olan

“Toros Çiftçi” uygulaması, basit ve anla-

şılır kullanımıyla geniş kitlelere ulaşmayı

amaçlıyor. Çiftçilerin iklim değişiklikle-

rine daha hazırlıklı olabilmelerini sağ-

layacak olan uygulama, aynı zamanda

çiftçinin ne ektiği, hava kaynaklı vakaları

ve rekoltesi gibi konularda sürekli bilgi

akışı sağlayarak, Toros’un çiftçilerle

bağlantısını ve iletişimi de güçlendirme-

yi hedefliyor.

Ç