Background Image
Previous Page  5 / 56 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 5 / 56 Next Page
Page Background

5

1

925 yılında dünyaya gelen Nihat Gökyi-

ğit, 90 yıllık yaşam öyküsünü 592 say-

falık kitap haline getirdi. Yaklaşık 2 yıllık

bir çalışmanın ürünü olan “Doğa ve İnsan

Sevdam” adlı kitap, Gökyiğit’in Artvin’den

İstanbul’a uzanan hikâyesini anılar, anekdot-

lar ve bolca resim eşliğinde anlatıyor. Gökyi-

ğit, kendi kaleme aldığı ve Zafer Karaca’nın

editörlüğünü yaptığı kitabında, Türkiye’ye

mal olmuş sayısız girişimin perde arkasındaki

kuruluş öyküsünü akıcı ve samimi bir üslup-

la anlatırken, bir hayata ne kadar çok şeyin

sığdırılabileceği konusunda gençlere ilham

kaynağı oluyor.

Kitabın tanıtımı amacıyla 27 ve 28 Şubat tarih-

lerinde Robert Kolej Mezunlar Derneği’nin Bi-

zimtepe tesisinde gerçekleştirilen buluşmalar,

Nihat Gökyiğit’in hayattaki etkileyici üretkenli-

ğinin de sırrını açıklar nitelikteydi. Her zaman,

kendisini hayatta en çok etkileyen şeylerden

birinin, ABD’ye okumaya gittiği zaman gördü-

ğü düzen olduğunu söyleyen ve zamanını en

etkin şekilde değerlendirerek, sistemli hareket

etmeyi hayat boyunca ilke edinen Gökyiğit,

en ince ayrıntısına kadar düşünülmüş orga-

nizyonda enerjisiyle herkesi etkiledi.

İlk günkü buluşmada Nihat Gökyiğit, Tekfen

mensuplarının yanı sıra iş dünyasından ve çe-

şitli sivil toplum örgütlerinden yakın dostları-

nı ağırladı. İkinci gün ise Türkiye’nin dört bir

yanından gelen akrabaları, Gökyiğit’i yalnız

bırakmadı.

Buluşma sırasında yaptığı konuşmada, “4 gün

evvel 90’ı devirdim. Aslında yaşım da, kitabım

da bahane, dostlar ile bir araya gelmemiz

şahane. Artık aktif görevlerimi azaltıyorum.

Ama büsbütün değil, çünkü bizi yukarıdan

takip eden Yüce Varlık, ‘Hiçbir işi ve faydası

kalmayan bu kulumu alsam da olur’ şeklinde

düşünebilir,” diyerek, daha yapacak çok işi ol-

duğunu dile getirdi.

Nihat Gökyiğit’in “Doğa ve İnsan Sevdam”

adlı kitabının tanıtıldığı toplantılara çok geniş

bir katılım oldu. Gökyiğit’in 75 yıllık arkadaşı

ve ortağı Feyyaz Berker’in yanı sıra iş dünya-

sından Güler Sabancı, Oğuz Dağdelen, De-

mir Karamancı, Mehmet Şuhubi, Şevki Figen,

Osman Boyner, Gönül Talu ve Şarık Tara gibi

isimlerin katıldığı davette, çeşitli sivil top-

lum örgütlerine mensup kanaat önderleri ile

akademisyenler de yer aldı. Semahat Arsel,

Nevzat Yalçıntaş ve Prof. Dr. Nurhan Atasoy,

Nihat Gökyiğit’i kutlayanlar arasındaydı. İkin-

ci günkü toplantı ise, büyük ölçekli bir aile

buluşması niteliğindeydi. Son derece sıcak

ve neşeli bir atmosferde geçen buluşmada,

Bayar Şahin ve kızlarının Artvin yöresinden

şarkıları eşliğinde halaylar da çekildi.

Ali Nihat Gökyiğit’in ilginç, ilginç olduğu ka-

dar da değerli anılarını okumak isteyen Tek-

fenliler, kitabı bağış karşılığında temin etmek

için Ali Nihat Gökyiğit Vakfı’na mesaj gönde-

rebilir

(angvakfi@tekfen.com.tr

) ya da kitabı

Kurumsal İletişim Bölümü’nden üç haftalığına

ödünç alabilirler.