Background Image
Previous Page  7 / 60 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 7 / 60 Next Page
Page Background

7

Tarla Günleri

2016

A

lman Tarım Birliği (DLG) ile Önder Çiftçi Projesi (ÖÇP) or-

taklığında düzenlenen Tarla Günleri 2016 fuarı, bu yıl 10-14

Mayıs 2016 tarihlerinde Antalya’nın Aksu ilçesinde gerçek-

leştirildi. 386 bin metrekarelik geniş bir alan üzerinde kurulan fuar-

da, katılımcı firmalar ürün ve hizmetlerini uygulamalı olarak sergile-

diler. Tohum, gübre, zirai ilaç, sulama, fidan, sera, traktör, biçerdöver,

mekanizasyon, danışmanlık ve mühendislikle ilgili 90 firmanın katıl-

dığı fuarda, 5 bini aşkın ziyaretçi hem tarım sektörüne katkı sağlayan

firmaların örnek tarla denemelerini ve demolarını görebilme, hem de

teknolojik ve yeni ürünler hakkında doğrudan doğruya bilgi alma

imkânını elde etti.

Sektörün öncü kuruluşlarından Toros Tarım da, geçtiğimiz yıllarda

olduğu gibi Tarla Günleri 2016’da güçlü bir katılımla temsil edildi.

Fuara 400 metrekarelik iki parsel ile katılan Toros Tarım’ın demons-

trasyon alanı ve standı, üretici, bayi, ziraat mühendisi ve diğer sektör

temsilcilerinin yoğun ilgisiyle karşılandı. Toros Tarım, farklı gübre

uygulamalarının yapıldığı parseller yoluyla, doğru ve dengeli gübrele-

menin meydana getirdiği verim ve kalite farkını ziyaretçilere somut

bir şekilde gösterdi.

g

Toros Tarım, 10-14 Mayıs tarihleri arasında Antalya

Aksu’da düzenlenen Tarla Günleri’nde doğru ve

dengeli gübrelemenin farkını üreticilere gösterdi.