Tekfen Holding’in sürdürülebilirlik kapsamında stratejik önceliklerini belirlemek ve Sürdürülebilirlik Raporu’nun odak alanlarını ortaya çıkarmak amacıyla 2018 yılında bir Önceliklendirme Analizi yapılmıştır.

Dış Trend Analizi, Yönetim Kurulu üyelerinin görüşleri, stratejik hedefler ve Vizyon Çalıştayı’nı kapsayan Önceliklendirme Analizi sayesinde paydaşların öncelikleri ile Tekfen’in önceliklerinin kesişme alanları belirlenmiştir. Öncelikli konular, dış trendler, riskler ve fırsatlar dahilinde her yıl gözden geçirilmektedir.

Tekfen Holding’in sürdürülebilirlik kapsamında stratejik önceliklerini belirlemek ve Sürdürülebilirlik Raporu’nun odak alanlarını ortaya çıkarmak amacıyla 2018 yılında bir Önceliklendirme Analizi yapılmıştır.
Önceliklendirme Matrisi

Önceliklendirme Matrisi