Dünya Ekonomik Forumu'nun yayımladığı Küresel Risk Raporu'nda çevresel riskler giderek ön plana çıkmaya başlamıştır.

On yıllık süre içerisinde gerçekleşme olasılığı en yüksek küresel risklerin arasına; aşırı hava olayları, iklim değişikliğiyle mücadele ve uyumdaki başarısızlık, doğal afetler, biyolojik çeşitlilik kaybı ve ekosistem tahribatı ile insan kaynaklı çevresel zarar ve afetlerin girdiği görülmektedir.

Çevresel risklerin her geçen gün etkisini artırdığı günümüzde, başta kamu ve özel kuruluşlar olmak üzere herkese önemli sorumluluklar düşmektedir. 

Dünya Ekonomik Forumu'nun yayımladığı Küresel Risk Raporu'nda çevresel riskler giderek ön plana çıkmaya başlamıştır.

Tekfen Holding, sürdürülebilirlik vizyonu çerçevesinde 2018 yılında Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi’ne taraf olmuştur. Tekfen Grubu, bu çerçevede faaliyetlerinin çevre üzerindeki etkilerini en aza indirmeye yönelik önlemleri artırmayı, iş süreçlerinde sürdürülebilir bir üretim ve tüketim programı oluşturmayı, potansiyel çevresel riskler hakkında paydaşlarının farkındalığını artıracak çalışmalar yapmayı ve çevreye daha duyarlı teknolojileri tercih ederek, temiz teknolojileri kullanmanın yararlarını paydaşlarıyla paylaşmayı da taahhüt etmektedir.

Grup Şirketlerimiz, çevreyle ilgili çalışmalarında ISO 14001 Çevre Yönetim Sistem Standardını kılavuz almaktadır. Tekfen İnşaat'ın Merkez Ofisi ile tüm proje ve işyerlerinde; Tekfen İmalat'ın Merkez Ofisi ile Derince Fabrikası'nda; Toros Tarım'ın Merkez Ofisi ile Mersin, Samsun ve Ceyhan Üretim Tesislerinde, ISO 14001:2015 standardına uygun Çevre Yönetim Sistemi uygulanmaktadır.

İklim Krizi Yönetimi

İklim krizi, dünya genelinde çevresel, sosyal ve ekonomik alanlardaki etkisini günden güne artırmaktadır. İklim kriziyle mücadelede, bilimsel temellere dayanan planlamalara ve yol haritalarına ihtiyaç duyulmaktadır. Tekfen Holding, iklim değişikliğinin çevre, toplum ve ekonomiye giderek artan etkilerini yakından takip etmekte ve  risk ve fırsat yönetimi çerçevesinde iş stratejilerine bu yaklaşımı entegre etmektedir.

Tekfen Holding’in iklim krizi yönetiminin başlıca odak noktalarını gübre sektörünü içeren kimya sanayi faaliyetleri ile petrol ve doğal gaz sektörlerini kapsayan taahhüt faaliyetleri oluşturmaktadır. Tekfen Holding’in cirosunda en büyük paya sahip olan Mühendislik ve Taahhüt Grubu ile Kimya Grubu iklim değişikliğinin etkilerine açık sektörler olup, iklim krizi her iki faaliyet alanı için de önemli riskler ve fırsatlar oluşturmaktadır. Tekfen Holding, iklim ile su kaynaklı risk ve fırsatlarını düzenli olarak gözden geçirmektedir.

Tekfen Grup Şirketleri, iklim risklerini yönetmek ve fırsatları yakalamak üzere farklı adımlar atmaktadır.

Tekfen Holding’in iklimle ilgili konularına CDP İklim Raporu’ndan ulaşabilirsiniz.

İklim Krizi Yönetimi
Su Yönetimi

Temiz su kaynaklarının azalması, çevresel etkilerinin yanı sıra sosyal ve ekonomik olarak da olumsuz etkilere sahiptir. Artan nüfusla birlikte su ve gıda kaynaklarına artan talep, tarım sektörü başta olmak üzere birçok sektörü etkilemektedir. Su kaynaklarının verimli kullanılmaması ve aşırı su çekimi, tatlı su ekosistemlerinin bozulmasına neden olmaktadır. Tekfen Grup Şirketleri, su ile ilgili risk ve fırsatları belirlemek, suyu doğru yönetmek ve su ayak izini küçültmek için çalışmalar yapmaktadır.

Tekfen, su yönetimi ile ilgili prensiplerini ve taahhütlerini Tekfen Su Politikası ile tanımlamış, çalışanlara ve üçüncü taraflara duyurmuştur. Su Politikası

Tekfen Holding’in Su Yönetimi ile ilgili stratejisi, riskleri ve fırsatları, yönetim metotları ile ilgili detaylı bilgileri CDP Su Güvenliği Raporu’nda paylaşmaktadır.

Su Yönetimi
Biyoçeşitlilik

Biyoçeşitlilik, dünya üzerindeki canlı hayatının devamlılığı için temel bir bileşendir. Hızla artan dünya nüfusuna bağlı olarak tüketimin de artması günümüzde biyoçeşitliliği daha fazla tehdit eder hale gelmiştir.

İnşaat ve tarım gibi biyoçeşitlilik üzerinde etkisi olan sektörlerde faaliyet gösteren Tekfen Grubu, Biyoçeşitlilik Politikası doğrultusunda faaliyetleri sırasında ekosistemin ve türlerin korunmasına yönelik gerekli önlemleri almayı taahhüt etmektedir.

Biyoçeşitlilik riskinin yönetilmesinde Biyoçeşitlilik Eylem Planı, Ekoloji Yönetim Planı ve Çevresel Etki Değerlendirme Raporları temel alınmaktadır. Bu kapsamda fauna gözlem ve koruma eylemleri, proje sahalarında bulunan türlerin etki alanı dışında tutulması için benzer habitatlara taşınması ve rehabilitasyon gibi çalışmalar gerçekleştirilmektedir.

Tekfen, biyoçeşitlilikle ilgili prensiplerini ve taahhütlerini Tekfen Biyoçeşitlilik Politikası ile tanımlamış, çalışanlara ve üçüncü taraflara duyurmuştur. Biyoçeşitlilik Politikası

Biyoçeşitlilik