Yatırımcı İlişkileri Birimi

Pay sahiplerinin haklarının kullanımını sağlamak ve Şirket yönetimi ile pay sahipleri arasındaki iletişimi sağlamak amacıyla Yatırımcı İlişkileri Birimi kurulmuştur.

Yatırımcı İlişkileri Birimi, pay sahipleri ile ilişkiler kapsamında aşağıdaki görevleri yürütmektedir:

a) Pay sahiplerine ilişkin kayıtların sağlıklı, güvenli ve güncel olarak tutulmasını sağlamak.
b) Şirket ile ilgili kamuya açıklanmamış, gizli ve ticari sır niteliğindeki bilgiler hariç olmak üzere, pay sahiplerinin yazılı bilgi taleplerini yanıtlamak.
c) Genel kurul toplantısının yürürlükteki mevzuata, esas sözleşmeye ve diğer şirket içi düzenlemelere uygun olarak yapılmasını sağlamak.
d) Genel kurul toplantısında, pay sahiplerinin yararlanabileceği dokümanların şirketin diğer birimleri ile iletişime geçerek hazırlanmasını sağlamak.
e) Oylama sonuçlarının kaydının tutulmasını ve sonuçlarla ilgili raporların pay sahiplerine ulaştırılmasını sağlamak.
f) Mevzuat ve şirketin bilgilendirme politikası dahil, kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü hususu izlemek.

İletişim 

 Yatırımcı İlişkileri Bölümü

Filiz Güler

 (90.212) 359 34 19

 investor@tekfen.com.tr


Kültür Mahallesi, Budak Sokak No:7
Tekfen Sitesi A Blok, Ulus-Beşiktaş 34340
İstanbul, Türkiye