Background Image
Previous Page  6 / 44 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 6 / 44 Next Page
Page Background

6

HABERLER

Suudi Arabistan’da

yeni boru hattı projesi

T

ekfen İnşaat, Yanbu-Cidde arasında 333 km uzunluğunda bir boru hattı projesi-

nin inşası için Saudi Aramco ile toplam 299 milyon 312 bin ABD doları tutarında

sözleşme imzaladı. Daha önce 31 Ağustos 2016 tarihli niyet mektubu ile aynı

şartlar ve kapsamda imzalanan nihai sözleşmeye göre Tekfen, boru hattını anahtar tes-

lim olarak inşa edecek.

Ülkenin batı kesiminde, Kızıldeniz kıyısındaki Yanbu ile Cidde kentleri arasında inşa

edilecek boru hattı 20” benzin ve 24” jet yakıtı boru hatlarından oluşuyor. Projenin 47

ay içerisinde tamamlanması planlanıyor.

g

B

u yıl İstanbul’da düzenlenen 23. Dün-

ya Enerji Kongresi’nde Tekfen İnşaat

ile Suudi Arabistan Petrol Şirketi Sau-

di Aramco arasında, her iki şirketin potansi-

yel fırsatları geliştirme niyetini ortaya koyan

bir mutabakat zaptı imzalandı. 11 Ekim

2016 günü iki firmanın yetkilileri tarafından

imzalanan mutabakat, Tekfen İnşaat’ın Sau-

di Aramco tarafından gelecekte devreye alı-

nacak projelerin mühendislik, tedarik ve in-

şaat işlerine teklif vererek ihalelere katılımını

sağlamayı hedefliyor.

Tekfen ile Saudi Aramco’nun iş yapma geç-

mişi 1990’lı yılların başlarına kadar uzanı-

yor. Bugüne kadar Hawiyah Doğalgaz Boru

Hattı, Cuayma-Berri Etan Gazı Boru Hattı,

Harad Gaz ve Kondensat Boru Hatları, Quad-

1 Boru Hattı ve Yanbu Rafinerisi gibi projele-

ri tamamlayan Tekfen İnşaat, kalite ve gü-

venlik itibariyle çok yüksek standartlara

sahip olan Saudi Aramco’nun beklentilerini

karşılama noktasında başarılı bir perfor-

mans ortaya koydu.

g

Saudi Aramco ile yeni fırsatlar

Dünyanın en büyük enerji şirketi Saudi Aramco, düzenleyeceği ihalelere

davet etmek üzere Tekfen İnşaat ile mutabakat zaptı imzaladı.

SAUDI ARAMCO’YU TANIYALIM

Suudi Arabistan’ın devlet petrol şirketi

Saudi Aramco, 1933 yılında kuruldu.

Petrol ve doğalgaz arama, üretim,

rafineri, dağıtım ve satış alanlarında

dünyanın en büyük şirketi kabul edilen

Aramco, kanıtlanmış 261 milyar varil

ham petrol ve 8,3 trilyon metreküp

doğalgaz rezervi ile dünyanın en

büyük enerji kaynaklarından birini

yönetiyor. Merkezi Suudi Arabistan’ın

Zahran kentinde bulunan şirketin 66

binin üzerinde çalışanı bulunuyor.