TEKFEN VAKFI
Tekfen Vakfı Hakkında

"Tekfen Vakfı kaynaklarını büyük ölçüde yılda 500 öğrenciye sağladığı burs programına ve Tekfen Filarmoni Orkestrası'na ayırmaktadır. Diğer yandan da Tekfen grup şirketleri, kendi faaliyet alanlarında beliren ihtiyaçlara yönelik toplumsal gelişime katkıda bulunmayı prensip edinmektedir."

Dr. M. Ercan Kumcu

Tekfen Vakfı
Yönetim Kurulu Başkanı

Toplumun sorumlu bir üyesi olarak, kuruluşundan bu yana sürdürdügü sosyal, kültürel ve çevre koruma faaliyetleri Tekfen kültürünün ayrılmaz bir parçasıdır.

Tekfen Eğitim, Sağlık, Kültür, Sanat ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı, 12 Nisan 1999 tarihinde kâr amacı gütmeyen bir organizasyon olarak kurulmuştur. Vakfın hedefleri, kuruluş belgesinde, "Türkiye'nin önde gelen eğitim, sağlık, kültür, sanat ve doğal varlıkları koruma merkezlerinden biri olmak için ulusal ve uluslararası ortamda çalışmak ve bu konularda gelişme sağlanmasına, doğa ile uyum içerisinde yaşanacak bir geleceğin kurulmasına yardımcı olmak," şeklinde tarif edilmektedir.

Hedefleri doğrultusunda bugüne kadar birçok projeye doğrudan kaynak sağlayan ya da aynı hedeflere ulaşmak amacıyla başka kurum ve kuruluşlarla işbirliği gerçekleştiren Tekfen Vakfı, 2004 yılında "Toplum Yararına Çalışan Kurum" statüsünü kazanmıştır.

Tekfen Vakfı, çalışkan, başarılı ve sağlam karakterli gençlerin daha iyi şartlarla öğrenim görmesi için lise ve üniversite öğrencilerine karşılıksız burs vermektedir.

1992 yılında kurulan ve Tekfen Vakfı himayesinde faaliyetlerini sürdüren Tekfen Filarmoni Orkestrası, hem misyonu ve yapısı hem de repertuvarıyla Türkiye'nin en dikkat çekici müzik girişimlerinden biridir. Karadeniz, Hazar ve Doğu Akdeniz'i çevreleyen 23 ülkeden müzisyenleri bir araya getiren orkestra, üyelerinin farklı milletlerden gelmesine, farklı dilleri konuşmasına ve farklı kültürleri temsil etmesine karşın kurulduğu ilk günden bu yana müziğin evrensel diliyle barışa ortak bir çağrı yapmaktadır.