SAĞLIK EMNİYET ÇEVRE
Sera Gazı Emisyon Performansı

2016 yılında, Tekfen'in Türkiye operasyonları kaynaklı sera gazı emisyon miktarları aşağıda verilmiştir:

Kapsam 1 Emisyon Miktarı: 1.052.537 tCO2e
Kapsam 2 Emisyon Miktarı: 45.050 tCO2e
Kapsam 3 Emisyon Miktarı: 141.562 tCO2e

Kapsam 1 Emisyon Kaynakları:
Sabit tesisler, iş ekipmanları ve araçlar, proses kaynaklı emisyonlar

Kapsam 2 Emisyon Kaynakları:
Kullanılan elektrik kaynaklı, dolaylı emisyonlar.

Kapsam 3 Emisyon Kaynakları:
Çalışanların işe gidiş-gelişlerinden kaynaklanan emisyonlar (örn: personel servislerinden kaynaklananlar), faaliyetlerimiz sırasında üretilen atık kaynaklı emisyonlar, iş seyahatlerindeki uçuşlardan kaynaklanan emisyonlar, satılan yakıt kaynaklı emisyonlar (örn: Toros Tarım kontrolündeki benzin istasyonlarından satılan yakıtlar), TAYSEB Serbest Bölge'deki elektrik tüketimi kaynaklı emisyonlar.