GRUP ŞİRKETLER BAŞKANI MESAJI

Gerek politik ve gerekse ekonomik açıdan çok önemli, hatta tarihi nitelikteki gelişmelerin yaşandığı 2016 yılını geride bıraktık.

İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden ayrılma kararı alması (Brexit), ABD’deki başkanlık seçimleri ve yine ABD’de faiz artışları dönemine girileceği yönünde kuvvetlenen piyasa algısı, 2016 yılında dünya gündemini en çok meşgul eden gelişmeler arasında yer almıştır. İngiltere’de yapılan referandum sonucunda halkın Avrupa Birliği’nden çıkmaya karar vermesi kendi başına çok önemli bir karar olduğu gibi, diğer AB üyesi ülkelerde de benzer akımların güçlenmesine yol açabileceği yönünde endişelere neden olmuştur. Özetle, “Birleşik Avrupa” fikri tehdit altında görünmektedir.

Öte yandan, ABD’de yeni seçilen başkanın politik ve ekonomik konulardaki alışılmışın dışındaki söylem ve yaklaşımları, dünyadaki denge ve gelişmeler açısından bu seçimi daha da önemli hale getirmiştir. Yine ABD’de 2008 yılında başlayan ekonomik krizin ardından ortaya çıkan parasal genişleme ve düşük faiz döneminin artık sonuna gelindiği ve ABD Merkez Bankası FED’in arka arkaya faiz artışları yapacağı yönündeki algı da artık iyice güçlenmiştir. 2016’nın sonlarında bir kez faiz artışı yapan FED’in, 2017 yılında 2-3 kez faiz artışına gidebileceği ifade edilmektedir. Bu beklenti Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerin mali piyasaları üzerinde baskı yaratmaktadır.

Ülkemiz açısından bakıldığında ise, Cumhuriyetimiz ve demokrasimize yönelik hain darbe girişimi, Suriye’deki iç savaşta son gelişmeleri takiben Türkiye’nin bu bölgeye asker göndermesi ve Türkiye’de yönetim şeklinin parlamenter sistemden başkanlık sistemine dönüştürülmesi yönündeki anayasa değişikliği teklifinin TBMM’nin gündemine gelmesi ilk akla gelen olaylardır. Öte yandan, döviz kurlarında özellikle yılın sonlarına doğru yaşanan hızlı yükseliş de gündemi meşgul eden bir başka konu olmuştur.

Türk ekonomisinde 2016 yılında yaşanan gelişmeler yukarıda anlatılan makro çerçevenin etkisi altında şekillenmiştir.

Gayrisafi Yurtiçi Hasıla (GSYİH) bazında ekonomik büyüme 2016 yılının ilk üç çeyreğinde (bir önceki yılın aynı dönemine göre) sırasıyla %4,5, %4,5 ve -%1,8 olmuştur. Böylece dokuz aylık büyüme rakamı %2,2’ye gelmekte olup ekonomide bir yavaşlamaya işaret etmektedir. Bu durum işsizlik göstergelerine de yansımış ve 2015 yılı Kasım ayında %10,5 olan işsizlik oranı 2016 yılı Kasım ayında %12,1’e yükselmiştir.

2016 yılında Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) itibariyle yıllık enflasyon %8,53 olarak gerçekleşmiştir. Nisan ayında %6,57’ye kadar düşen yıllık enflasyonun yıl sonunda yükseliş göstermesinde döviz kurlarındaki artışın rol oynamıştır. Nitekim, 2016 ve 2015 yılsonu seviyeleri karşılaştırıldığında, ABD doları kurunda %21, Euro kurunda ise %16 yükseliş olduğu görülmektedir.

Ekonomideki görece durgunluk ve döviz kurlarındaki yükseliş sonucunda Türkiye’nin dış ticaret açığı 2016 yılında daralmıştır. Bu ortamda, beklendiği şekilde ithalat azalırken, ihracatın da gerilemesi ve dış ticaret açığının daralmasına rağmen cari işlemler açığının yükselmesi dikkat çekicidir. Nitekim 2015 yılında 32,1 milyar ABD doları olan cari işlemler açığı, 2016 yılında 32,6 milyar ABD dolarına yükselmiştir. Cari açığın büyümesinde turizm gelirlerindeki 7,9 milyar dolarlık gerileme önemli rol oynamıştır.

2016 yılındaki bu zorlu iç ve dış konjonktüre karşın, Tekfen Grubu başarılı bir mali performans sergileyerek satışlarını ve kârlılığını bir önceki yıla göre ciddi ölçüde artırmıştır. Bu çerçevede 2016 yılında Tekfen Grubu konsolide bazda 4.737 milyon TL ciro; 529 milyon TL faiz, vergi, amortisman öncesi kâr (FAVÖK) ve 330 milyon TL net kâr yaratmıştır. Yine 2016 yılı sonunda Tekfen Grubu’nun aktif büyüklüğü 6.669 milyon TL ve özkaynak büyüklüğü 2.379 milyon TL olmuştur.

Tekfen’in iş hacmi içinde önemli bir yere sahip olan Taahhüt Grubumuz 2016 yılında 2.823 milyon TL ciro ve 81 milyon TL net kâr elde etmiştir. Grup, 2016 yılı içinde Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı Projesi (TANAP) kompresör ve ölçüm istasyonlarına ilişkin mühendisliktedarik- yapım işleri; Azerbaycan’da Vergi Bakanlığı binası inşaatı; Suudi Arabistan’da Yanbu-Cidde arasında inşa edilecek boru hattı ve Doğuş İnşaat ile birlikte Ankaraİzmir Hızlı Tren Projesi’nin Afyonkarahisar-Uşak Kesimi ile Afyonkarahisar direkt geçişi altyapı inşaatı gibi pek çok yeni işi portföyüne katmayı başarmıştır. Katar’da alınan prestijli Al Khor Expressway otoyol projesi, 2,1 milyar ABD doları tutarındaki bedeliyle Tekfen Taahhüt Grubu’nun bugüne kadar tek bir mukavelede imzaladığı en büyük iş olarak tarihe geçmiştir. Böylece 2016 yılsonu itibariyle kalan iş miktarı (backlog) büyüklüğümüz yaklaşık 3,67 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşmiştir. Buna ilaveten, bu raporun hazırlığı sırasında, 2022’de Katar’da düzenlenecek Dünya Kupası için inşa edilecek bir stadın sözleşmesinin imza aşamasına gelmesi, 2017 yılı için de umut verici bir başlangıç olmuştur.

Tekfen çatısı altındaki bir diğer önemli yapı olan Tarımsal Sanayi Grubumuz da 2016 yılında 1.851 milyon TL ciro ve 140 milyon TL net kâr yaratmıştır. Yılın ortasında hükümetin güvenlik kaygısıyla nitratlı gübrelere satış yasağı getirmesinin olumsuz etkilerine rağmen bu sonuçların alınabilmiş olması son derece memnuniyet vericidir. Ayrıca, gübre sektöründe üretimin yoğun şekilde ithal girdiye bağımlı olduğu, fakat satışların ağırlıklı olarak yurtiçine yapıldığı dikkate alındığında, döviz kurlarındaki hızlı artışa rağmen bu sonuçların elde edilebilmesi daha da değerli hale gelmektedir.

Gayrimenkul Grubumuz ise 2016 yılında ağırlıklı olarak İstanbul Esenyurt’taki HEP İstanbul projesinin inşaat, ön satış ve pazarlama çalışmalarını sürdürmüştür. Projenin tamamlanması 2017 yılında gerçekleşeceğinden, 2016 yılında kayda değer boyutta ciro ve kâr ortaya çıkmamıştır. Grup, 2017 yılında başlayacağı yeni projelerle pazardaki saygın konumunu korumaya devam edecektir.

2016 yılında 60’ıncı yaşını kutlayan Tekfen Grubu, daha önce hedeflediğimiz gibi bu özel yılı, zorlu çevresel koşullara karşın, yüksek bir finansal başarıyla tamamlamıştır. Bu başarıda pay sahibi olan, başta kurucu ortaklarımız olmak üzere, Tekfen ailesi mensuplarına teşekkür eder, her zaman yanımızda olan tüm paydaşlarımıza saygılarımı sunarım.

Osman Birgili
Tekfen Grup Şirketler Başkanı