YÖNETİM KURULU BAŞKANI MESAJI

Değerli Ortaklarımız,

Tekfen’in kurucu ortaklarından Sayın Feyyaz Berker’in kaybı dolayısıyla 2017 yılı, Grubumuz için acı bir yıl olarak geride kalmıştır. Ülkemize büyük hizmetleri dokunmuş, mümtaz bir şahsiyet olarak kendisini her zaman saygı ve özlemle anacağız.

Bir faaliyet yılını daha geride bırakırken, tüm paydaşlarımız adına son derece başarılı sonuçlara imza atmış olmanın memnuniyetini yaşıyoruz.

2017 yılında dünyada, iş yaptığımız coğrafyalarda ve ülkemizde yönetilmesi güç gelişmeler yaşanmıştır. Yükselen korumacı politikalar nedeniyle küreselleşmenin tartışılmaya başlandığı ve fırsatlarla risklerin iç içe geçtiği bu ortamda taşların yerine oturması zaman alacaktır.

Tekfen Holding olarak, ekonomik ve politik belirsizliklerin egemen olduğu bu ortamda ihtiyatı elden bırakmayan, fakat kararlı bir yaklaşımla 2017 için belirlediğimiz hemen tüm hedeflerin üzerine çıkmayı başarmış bulunuyoruz. Yılı tarihi yüksek bir ciro ve kârlılık seviyesinde tamamlarken, Tekfen Holding hisselerinin borsadaki değerinin yıl içerisinde rekor üzerine rekor kırması, “Kârlılık eksenli yeni büyüme” olarak belirlediğimiz yeni dönem hedefine ulaşma yolundaki çabalarımızın yatırımcılar tarafından da değerlendirilip desteklendiğini bizlere göstermiştir.

Yüzde 45’in üzerinde yüksek bir halka açıklık oranına sahip olan Holdingimiz hisselerinin 2017’de elde ettiği değer artışının, BİST 100’ün ortalama değer artışının yaklaşık dört katı olması, Tekfen’de başlattığımız dönüşüm hareketinin güçlü bir manifestosu olarak kabul edilebilir.

Topluluğumuzun üç ana operasyonundan birini yürüten Taahhüt Grubumuz, portföyüne eklediği yeni projelerle iş portföyü stokunu 2017 yılsonu itibariyle 3,4 milyar ABD doları gibi yüksek bir seviyede korumayı başarmıştır. Bu seviyenin kârlı ve sürdürülebilir bir yapı içinde daha da ileri götürülmesi ana hedefi doğrultusunda Grubun yeni pazarlara açılması, mevcut faaliyetlerini yeni iş alanlarıyla zenginleştirmesi, ağırlıkla katma değeri yüksek ve mühendisliği de içinde barındıran projelere yönelmesi, bu amaçla mühendislik yeteneklerini artırması, insan kaynaklarını ve yönetim becerilerini güçlendirmesi ve aynı çatı altında faaliyet gösteren şirketler arasındaki sinerji noktalarını tespit ederek organizasyonunu daha verimli ve rekabetçi bir yapıya kavuşturması amacıyla yıl boyunca yoğun çalışmalar gerçekleştirilmiştir.

Taahhüt Grubu bünyesindeki önemli değerlerimizden biri olan çelik imalatındaki donanım, kapasite, yetkinlik ve referanslarımızı bir arada değerlendirme kararımız, bu doğrultuda atılmış adımlardan biridir. Benzer şekilde Gayrimenkul ile Taahhüt Gruplarımızın örtüşen iş alanlarında ortak hareket etmesi amacıyla başlattığımız inisiyatif, Tekfen bünyesindeki olası başka güç birlikleri için de örnek teşkil edecektir.

Tarımsal Sanayi Grubumuz, gerek yıl boyunca döviz kurlarındaki oynaklıktan kaynaklanan risklere gerekse nitratlı gübre yasağının getirdiği ve sonrasında gelen yasal regülasyonun yol açtığı dağıtım zorluklarına rağmen, aldığı hızlı ve doğru stratejik kararlar sayesinde çok başarılı bir yılı geride bırakmıştır. İç pazardaki daralmayı ve döviz kurlarındaki artışın olumsuz etkilerini ihracat potansiyelini hayata geçirerek büyük ölçüde bertaraf eden Toros Tarım, aynı zamanda tarihi bir ihracat rekoruna imza atarak hammadde alımı için kayda değer döviz kazancı elde etmeyi başarmıştır.

Grup, pazardaki lider konumunu güçlendirmeye yönelik olarak 2017 yılında ürün portföyünü yeni gübre çeşitleriyle zenginleştirirken, kurumsal yapısını da daha işlevsel, verimli ve dinamik bir görünüme kavuşturmak üzere çalışmalarını sürdürmüştür. Yalın üretimle tüm süreçlerini optimize etmeye, Toros Akademi ile insan kaynaklarını geliştirmeye, iş güvenliği önlemleriyle daha sağlıklı bir çalışma ortamı yaratmaya, çevre yatırımlarıyla da çevresel etkisini en aza indirmeye yönelik önemli çalışmalara imza atan Toros Tarım, yeni yatırımlarla Türkiye tarım sektörünün sürdürülebilir geleceğinde önemli rol üstlenecektir.

Tekfen olarak, Türk tarımına rasyonel yaklaşım, teknoloji, kurumsal disiplin ve finansman gücü ile daha fazla verimlilik kazandırmayı, maddi beklentilerin ötesinde bir sorumluluk olarak görüyoruz. Bu nedenle, tarımsal girdi alanında uzun yıllara dayanan bilgi birikimi ve liderliğimizden güç alarak, faaliyetlerimizi doğrudan tarımsal üretime doğru genişletmek üzere 2017 yılında Tekfen Tarımsal Araştırma Üretim ve Pazarlama A.Ş.’nin kuruluşu tamamlanmıştır. Tekfen Tarım, 2017’deki hazırlık evresinin ardından, 2018 yılının ilk günlerinde tarımsal üretim alanında lider bir marka olan Alanar Meyve ve kardeş şirketi Alara Fidan’ın yüzde 90’ını satın alarak tarımdaki ilk büyük hamlesini gerçekleştirmiştir.

Gayrimenkul geliştirme faaliyetlerimiz pazardaki olumsuz şartlardan ötürü 2017 yılında beklentilerin bir miktar gerisinde kalsa da, Tekfen’in gelecek planlarında önemli bir yere sahip olmayı sürdürmektedir.

Yine gelecek adına önemli beklenti içinde olduğumuz Tekfen Ventures girişim fonu şirketimizin, inovatif teknolojilere yaptığı yatırımlarla Grubumuza yepyeni bir dinamizm ve vizyon kazandıracağına inanıyoruz. Gelecek vaat eden girişimlere yatırım desteği vermek üzere ilk sözleşmelerini 2017 yılında imzalayan Tekfen Ventures, Grubumuzun ana faaliyet alanlarını da yeni fikir, teknoloji ve ürünlerle desteklemek gibi önemli bir misyona sahiptir.

Dünyamızın yeni trend ve ihtiyaçları doğrultusunda Tekfen’i geleceğe hazırlamak ve kurumumuzun geleceğini güvence altına almak için sadece mevcut alanlardaki yelpazemizi genişletmeyi yeterli görmüyor, 62 yıllık entelektüel birikimimiz, itibarımız ve finansal gücümüzle yeni alanlara girerek, Tekfen’in genlerine kazınmış olan mükemmeliyet, çalışkanlık, sözüne sadakat ve etik gibi değerleri bu alanlara da taşıyarak adımızdan söz ettirmek istiyoruz.

Tekfen’i geleceğe hazırlayarak, bugün kazandığı başarıları sürdürülebilir bir yapıya kavuşturmak, aynı zamanda iş yapış şeklimizi ve iş süreçlerimizi yeni dünya düzeninin gerekliliklerine uygun olarak yeniden tanımlamayı da gerektirmektedir. Teknolojinin gündelik hayatımızda edindiği rol, dijital stratejisini doğru bir şekilde oluşturamayan ve dijital dönüşümünü gerçekleştiremeyen yapıların kaçınılmaz olarak geride kalmasına yol açacaktır. Bu düşünceden hareketle, geçtiğimiz faaliyet döneminde bu konuya öncelik verilerek organizasyonel düzenlemeler gerçekleştirilmiş ve ciddi bir yatırım bütçesiyle dijital altyapımızın oluşturulmasına başlanmıştır.

Grubumuz, sürdürülebilirliğin şirketler açısından en temel şartlarından birinin çevreye saygı olduğu bilinciyle, 2017 yılında CDP (Carbon Disclosure Project) İklim Değişikliği Programı’na resmi olarak katılma ve raporunu halka açma kararı almıştır. Bu doğrultuda 2010 yılından bu yana CDP raporlama kriterlerine uygun olarak kayıt altına aldığı verilerini açıklayan Tekfen Holding, endüstriyel kurumlar kategorisinde ilk defa bilgi paylaşımında bulunan şirketler arasında en yüksek dereceyi alarak “B” seviyesinde değerlendirilmiştir. Bu sonuçtan aldığımız motivasyonla, tüm grup şirketlerimizi kapsayacak sürdürülebilirlik çalışmalarımıza hız vermeyi ve Tekfen’i bu alanda da ülkemizin örnek gösterilen kurumlarından biri haline getirmeyi amaçlıyoruz.

Tekfen Holding, tüm faaliyet alanlarında 60 yılı aşkın süredir insanlığa daha iyi yaşam koşulları sağlamak için hizmet vermekte, bunu da en değerli varlığı olan insan kaynaklarıyla yapmaktadır.

Çalışanlarımıza en doğru ve sağlıklı çalışma koşullarını sağlayarak, iş sağlığı ve güvenliğini mümkün olan en üst noktaya çıkarmak, kurumsal sorumluluk anlayışımızın odak noktalarından birini oluşturmaktadır. 2017 yılında uzun soluklu ve kapsamlı bir sosyal sorumluluk projesi olarak başlattığımız ve Tekfen Grubunu paydaşlarıyla birlikte İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda Türkiye’nin örnek alabileceği bir model haline getirmeye yönelik girişimimize büyük önem ve değer veriyoruz. Yıl içerisinde ivme kazandığımız bir başka alan da yeniden yapılanmaya yönelik çalışmalarımız olmuştur. Bünyemizde ilk kez kurduğumuz veya daha efektif ve koordineli çalışır hale getirdiğimiz fonksiyonlarımız sayesinde yönetim etkinliğimiz artırılmış, bunu yaparken, şirketimizin yönetim kadrolarını yeni ve genç arkadaşlarımızla zenginleştirme konusunda da önemli adımlar atılmıştır.

Grup olarak amacımız, Tekfen’in Türkiye’de itibarı en yüksek ve gençlerin çalışmayı en çok arzu ettiği şirketler arasında hak ettiği yeri almasıdır. Her gün kendimize yeniden hatırlattığımız bu hedefler, tüm gelecek planlarımızı şekillendirmekte, bize dinamizm ve güç kazandırmaktadır.

2017’de elde ettiğimiz başarılı sonuçları nihai hedeflerimize ulaşmakta sadece bir basamak olarak değerlendiriyor, hep daha ileriye gitme çabamızda bize duydukları güven ve verdikleri destek nedeniyle tüm paydaşlarımıza en içten teşekkürlerimi sunuyorum.

Saygılarımla,

Murat Gigin
Yönetim Kurulu Başkanı